Vammaisperheyhdistys Jaatisen teesit aluevaaleihin

12.1.2022

ÄÄNESTÄ ALUEVAALEISSA!

Äänestämällä voit edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Aluevaltuustot päättävät mm. vammaispalveluista.

Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Vammaisperheyhdistys Jaatisen teesit aluevaaleihin:

PIRSTALEISISTA PALVELUISTA KOKONAISUUTEEN

1. Ensitiedon antamisen yhtenäinen toimintamalli otetaan käyttöön kansallisen lapsistrategian mukaisesti.

2. Vammaisten lasten ja perheiden palvelusuunnitelman laatukriteerit otetaan käyttöön.

3. Vammaisperheiden tosiasiallisia toimintamahdollisuuksia tuetaan.

4. Vammaisten lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten täydennyskoulutus mahdollistetaan.

Lue lisää:

Aluevaalit 2022 | Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Osallistu aluevaalikeskusteluun Facebook-ryhmässä Vaaliehdokkaat vammaisen ihmisen asialla: https://www.facebook.com/groups/vaaliehdokkaat