Hoidon tarpeen ei tulisi sulkea
pois oikeutta henkilökohtaiseen apuun


Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoitettu kannanotto 31.1.2019.

Henkilökohtaisen avun saamisen edellytyksiä rajaava voimavaraedellytys tulee poistaa vammaispalvelulaista. Hoidon tarpeen tai vamman laadun ei tulisi sulkea pois oikeutta henkilökohtaiseen apuun. 

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry katsoo, ettei valmennus ja tuki voi vastata samaan tarpeeseen, jota henkilökohtainen apu on täyttämässä. Jaatinen ry katsoo, että hoidon ja tuetun päätöksenteon pitäisi olla osa samaa henkilökohtaisen avun kokonaisuutta. Silloin lain sisältö henkilökohtaisen avun osalta vastaisi tarkoitustaan, joka on toteuttaa yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä tukea itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. 

Tämä olisi myös YK:n vammaisyleissopimuksen hengen mukaista: tukea yhdenvertaisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta.

Lakiesityksen voimavaraedellytys on epätasa-arvoinen ja syrjivä, jättäen huomiotta ne, joilta tällä hetkellä puuttuu oikeus henkilökohtaiseen apuun. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti jokaiselle vammaiselle henkilölle on järjestettävä palvelut tämän yksilöllisten tarpeiden mukaan, myös osallistumiseen ja vapaa-aikaan. 

Jaatinen yhtyy kehitysvamma-alan järjestöjen vaatimukseen poistaa lakiesityksen (§8 2 mom) virkkeet ”Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö. Henkilökohtaisella avulla vastataan tarpeisiin, jotka edellyttävät pääasiassa muuta kuin hoivaa, hoitoa ja vammaisen henkilön taikka toisen henkilön turvallisuuden varmistamista.”


Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry 31.1.2019

Puheenjohtaja Hanna Piha
Toiminnanjohtaja Satu Mustonen