Saavutettavuusopas

Saavutettavuusoppaan tarkoituksena on auttaa Perheentaloja kehittämään tilojaan ja toimintaansa kaikille perheille soveltuviksi. Oppaan osa-alueissa on huomioitu erityisesti Perheentalojen kävijät sekä toiminnan tarkoitus ja tehtävä. Samalla toivomme, että julkaisu palvelee laajemmin kummankin hankkeen keskeistä ajatusta eli tuo esille mitä saavutettavuus on ja kuinka siihen voi vaikuttaa.

Saavutettavuusopas on tehty yhteistyössä Savon vammaisasuntosäätiön Lastu-hankkeen sekäVammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n Valpas-hankkeen kanssa.

Julkaisussa ovat olleet apuna Kuopion Perheentalon toimintaan osallistuneet perheet, jotka arvioivat tilojen ja toiminnan saavutettavuutta omasta näkökulmastaan.