Minua kuullaan -hanke

Perhekeskusten kehittäminen on keskeinen osa lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE-) muutosohjelmaa. Tavoite on uudistaa palvelut vastaamaan nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Minua kuullaan -hanke tuo vammaisten lasten ja heidän perheidensä äänen mukaan perhekeskusten palveluiden kehittämiseen. 


Perhekeskus tarkoittaa lähipalvelujen kokonaisuutta, jossa kaikki lapset ja perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Perhekeskuksessa on helposti saatavilla lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, kohtaamispaikassa on mahdollisuus tavata muita perheitä ja saada vertaistukea, perheen tarvitsema tuki arvioidaan yhdessä perheen kanssa ja tarvittaessa mukaan pyydetään erityispalvelut kuten lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. Perhekeskuksen yhteistyöverkostoon kuuluvat varhaiskasvatus, kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta, seurakunnat ja järjestöt. (Normia-Ahlsten 2018)


www.minuakuullaan.fi


Vammaisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamiseen ja palveluiden järjestämiseen tarvitaan monenlaista erityisosaamista.

Minua kuullaan -hanke kutsuu vammaiset lapset ja perheet mukaan perhekeskusten ja niiden palveluiden yhteiskehittämiseen yhdessä perhekeskusten työntekijöiden, järjestöjen ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Jotta vammaisen lapsen oma ääni tulee kuulluksi, tarjoamme menetelmiä eri tavoin kommunikoivien lasten kuulemiseen ja mielipiteen ilmaisun tukemiseen.

Minua kuullaan -hanke on valtakunnallinen. Tiivimpää yhteiskehittämistä toteutetaan kahdessa perhekeskuksessa, joista toinen sijaitsee Päijät-Hämeessä ja toinen pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen aikana tuotetaan mm. palvelusuunnittelun laatukriteerit kaikkien perheiden kanssa toimivien tahojen käyttöön. Kokoamme myös jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä perhekeskusten hyödynnettäviksi. 

Kuvassa piirretty nuori mies, joka heiluttaa kättään. Puhekuplassa kaksi hahmoa kättelevät toisiaan. Piirroksen pohjana on oikea nuori mies, joka kertoi että toivoisi että perhekeskuksissa hänet otettaisiin vastaan tervehtimällä reippaasti.
Kuvassa pyörätuolissa istuva tyttö, puhekuplassa pyörätuolissa tanssiva hahmo. Piirrostyttö perustuu oikeaan tyttöön, joka on kertonut että toivoisi musiikkia perhekeskuksiin.

Hanketta koordinoi Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry. Hanke toteutetaan yhdessä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ja Kehitysvammaliiton kanssa. Minua kuullaan -hanke toimii yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton Perheet keskiöön! -koordinaatiohankkeen kanssa ja saa rahoituksensa Veikkaukselta. Hanke toimii ajalla  2018–2020.


Lisätietoja:

Hankepäällikkö Miina Weckroth
Vammaisperheyhdistys 
Jaatinen ry. 

miina.weckroth(at)jaatinen.info 

puh: + 358 41 538 3032

Minua kuullaan -hankkeen logo
Veikkauksen logo