Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyö

 

Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämänlaadun edistämiseksi

Yhteistyö on tärkeää myös vaikuttamistyössä. Sen vuoksi Jaatinen pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen mm. Vammaisfoorumin ja Mukana-verkoston muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Jaatisen edustajia on mukana myös erilaisissa asioita valmistelevissa työryhmissä. 

 

Jokaisella vammaisen lapsen ja nuoren perheellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa

Jaatisen toiminta perustuu avoimeen ja rakentavaan keskusteluun. Kun epäkohdista puhutaan avoimesti ja rakentavasti, ratkaisu voi löytyä yhdessä pohtimalla tai sitä kautta, että tieto epäkohdasta saavuttaa henkilöt, jotka voivat sen korjata. Jaatisen ylläpitämät keskustelufoorumit tarjoavat tähän kanavan.

Kun perhe tarvitsee apua omiin asioihinsa vaikuttamisessa, neuvoa saatetaan tarvita lakimieheltä. Jaatistietopankista löytyy lista yhdistysten ja yksityisten lakimiesten antamasta maksuttomasta lakineuvonnasta. Jos ratkaisuja ei julkisen keskustelun tai lakimiehen neuvojen avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita tahoja, jotka voivat puuttua asiaan.

Tällä hetkellä Jaatinen tekee käytännönläheistä vaikuttamistyötä:

  • Edistääkseen ensitiedon laatua ja yhdenvertaisuutta
  • Edistääkseen palvelusuunnittelun laatua, jotta vammaiset lapset, nuoret ja heidän perheensä saisivat ne palvelut, joita tarvitsevat, elääkseen hyvää elämää.