Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämänlaadun parantamiseksi.

Yhteistyö on tärkeää myös vaikuttamistyössä. Sen vuoksi Jaatinen pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen mm. Vammaisfoorumin ja Mukana-verkoston muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Jaatisen edustajia on mukana myös erilaisissa asioita valmistelevissa työryhmissä. 

Jokaisella vammaisen lapsen ja nuoren perheellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa.

Jaatisen toiminta perustuu avoimeen keskusteluun. Kun epäkohdista puhutaan avoimesti ja rakentavasti, ratkaisu voi löytyä yhdessä pohtimalla tai sitä kautta, että tieto epäkohdasta saavuttaa henkilöt, jotka voivat sen korjata. 

Kun perhe tarvitsee apua omiin asioihinsa vaikuttamisessa, neuvoa saatetaan tarvita lakimieheltä. Jaatistietopankista löytyy lista yhdistysten ja yksityisten lakimiesten antamasta maksuttomasta lakineuvonnasta. Jos ratkaisuja ei julkisen keskustelun tai lakimiehen neuvojen avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita tahoja, jotka voivat puuttua asiaan.

Jaatisen vaikuttamistyön erityisalueet:

  • Edistää ensitiedon laatua ja yhdenvertaisuutta
  • Edistää palvelusuunnittelun laatua, jotta vammaiset lapset, nuoret ja heidän perheensä saisivat ne palvelut, joita tarvitsevat, elääkseen hyvää elämää.
"Nothing about us, without us" uudessa muodossa:
Kaikki meitä koskeva, yhdessä meidän kanssa
Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry