Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämänlaadun parantamiseksi

Keskitymme vaikuttamistyössä niihin asioihin, jotka ajankohtaisesti nousevat esiin vammaisten lasten ja nuorten perheiltä. Jos mahdollista, pyrimme löytämään konkreettisen tavan vaikuttaa epäkohtaan. 

Yhteistyö on tärkeää myös vaikuttamistyössä. Sen vuoksi Jaatinen pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen mm. Ensitietoverkoston ja Vammaisfoorumin muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Jaatisen edustajia on mukana myös erilaisissa asioita valmistelevissa työryhmissä. 

Jokaisella vammaisen lapsen ja nuoren perheellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa

Jaatisen toiminta perustuu avoimeen keskusteluun. Kun epäkohdista puhutaan avoimesti ja rakentavasti, ratkaisu voi löytyä yhdessä pohtimalla tai sitä kautta, että tieto epäkohdasta saavuttaa henkilöt, jotka voivat sen korjata. 

Kun perhe tarvitsee apua omiin asioihinsa vaikuttamisessa, neuvoa saatetaan tarvita lakimieheltä. Jaatistietopankista löytyy lista yhdistysten ja yksityisten lakimiesten antamasta maksuttomasta lakineuvonnasta. Jos ratkaisuja ei julkisen keskustelun tai lakimiehen neuvojen avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita tahoja, jotka voivat puuttua asiaan.

Vaikuttamistyö on usein hidasta ja vaatii pitkäjänteisyyttä

Mutta joskus kärsivällinen työ myös voi johtaa konkreettiseen tulokseen. Tästä esimerkkinä on se, kuinka saimme Vammaiskortin Suomeen. Vammaisten lasten vanhemmat nostivat ajatuksen vammaiskortista esiin silloisen sosiaalisen median keskusteluissa (sähköpostilista Jaatispostissa) jo 2000-luvun alussa. Siitä lähti liikkeelle Jaatisen vuosia kestänyt vaikuttamistyö vammaiskortin saamiseksi Suomeen yhdessä perheiden kanssa. Olimme yhteydessä lukuisaan joukkoon päättäjiä ja viranomaistahoja. Kansallinen vammaiskortti ei näyttänyt mahdolliselta, mutta sitten Euroopan unionissa käynnistettiin eurooppalaista vammaiskorttia valmisteleva hanke. Jaatinen edusti työryhmässä Suomea ja samaan aikaan jo kokosi viranomaistahoja ja muita järjestöjä vammaiskortti-yhteistyöhön. Vuosina 2016 -2017 vammaiskorttia päästiin konkreettisesti kehittämään EU-hankkeena Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman tuella. Hankkeen otti koordinoitavakseen Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja kehittämistyössä oli Jaatisen lisäksi mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä, palveluntarjoajia, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vuoden 2018 alusta lähtien vammaiskorttitoimintaa on tukenut STEA. Tästä linkistä pääset vammaiskortin sivuille

Toinen esimerkki konkreettisen tuloksen saavuttamisesta on se, kun Hyvä käytäntö -suositus ensitiedon antamiseen julkaistiin 26.10.2023. Lue lisää vaikuttamistyöstä ensitiedon laadun edistämiseksi (linkki) 

Jaatisen vaikuttamistyön painopisteet vuonna 2024:

  • Edistää uuden ensitietosuosituksen käyttöönottamista ja sitä kautta ensitiedon laatua ja yhdenvertaisuutta 
  • Edistää palvelusuunnittelun laatua, jotta vammaiset lapset, nuoret ja heidän perheensä saisivat ne palvelut joita tarvitsevat elääkseen hyvää elämää
  • Seuraamme lainvalmistelua, erityisesti vammaispalvelulakia ja otamme tarpeen mukaan kantaa perheiltä saamamme tiedon perusteella.
"Nothing about us, without us" uudessa muodossa:
Kaikki meitä koskeva, yhdessä meidän kanssa
Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry