Strategia ja arvot


Jaatisen strategia 2022-2025


VISIO: Täyttä elämää!  

MISSIO: Vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen hyvinvointia, oikeuksia ja osallisuutta. Tietoa ja tukea. Iloa ja vertaisuutta. Ilman diagnoosi- ja kuntarajoja.

ARVOT: Jaatisen toimintaa ohjaavat voimavaralähtöisyys, ihmisoikeusperustaisuus, luovuus ja ilo. Jaatisen kotipesä ja sydän on Maja, joka on yhteisen voimaantumisen, tiedonjakamisen ja vaikuttamisen paikka.Voimavaralähtöisyys 

Jaatinen edistää vammaisperheiden hyvää arkea ja tuo sitä esiin. Jaatinen tukee vammaisperheiden voimaantumista, tavoitteena on voimauttavan dialogin edistäminen ja yhdessä ratkaisujen löytäminen. Yhteisöllisyys ja vertaistuki tuovat voimavaroja ja luovat osallisuuden kokemuksia koko perheelle. Jaatinen haluaa nostaa esiin hyvän lapsessa.

Ihmisoikeusperustaisuus 

Lapsen oikeudet ovat perusta, jonka päälle toiminta rakentuu. Jaatinen edistää vammaisen lapsen ja nuoren sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää. Lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioiminen on keskeistä kaikessa toiminnassa. Tuemme lapsen kuulemista ja osallisuutta sekä uskomme elinikäiseen oppimiseen. 

Luovuus

Jaatinen kannustaa luoviin ratkaisuihin arjessa ja innovoi yhdessä uusia keinoja perheiden kanssa sekä jakaa hyviä ideoita eteenpäin. Taiteen ja kulttuurin keinot ovat myös tärkeitä vammaisperheiden hyvinvoinnin edistäjiä.

Ilo

Vammaisperheiden hyvään arkeen kuuluu iloitseminen ja hyvien hetkien vaaliminen. Juhlat ja yhteiset kokoontumiset kantavat arjessa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠