Strategia ja arvot

Jaatisen strategia 2018-2021

VISIO: Vammaiset lapset ja heidän perheensä elävät täyttä elämää.  

MISSIO: Jaatinen edistää vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää tarjoamalla tietoa ja vertaistukea sekä vaikuttamalla vammaisperheiden asioihin. 

Vammaisperheyhdistys 
Jaatinen ry:n arvot

Jaatisen toimintaa ohjaavat voimavaralähtöisyys, ihmisoikeusperustaisuus, luovuus ja ilo. Jaatisen kotipesä ja sydän on Maja, joka on yhteisen voimaantumisen, tiedonjakamisen ja vaikuttamisen paikka.

Voimavaralähtöisyys 

Jaatinen edistää vammaisperheiden hyvää arkea ja tuo sitä esiin. Jaatinen tukee vammaisperheiden voimaantumista, tavoitteena on voimauttavan dialogin edistäminen ja yhdessä ratkaisujen löytäminen. Yhteisöllisyys ja vertaistuki tuovat voimavaroja ja luovat osallisuuden kokemuksia koko perheelle. Jaatinen haluaa nostaa esiin hyvän lapsessa.

Ihmisoikeusperustaisuus 

Lapsen oikeudet ovat perusta, jonka päälle toiminta rakentuu. Jaatinen edistää vammaisen lapsen ja nuoren sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää. Lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioiminen on keskeistä kaikessa toiminnassa. Tuemme lapsen kuulemista ja osallisuutta sekä uskomme elinikäiseen oppimiseen. 

Luovuus

Jaatinen kannustaa luoviin ratkaisuihin arjessa ja innovoi yhdessä uusia keinoja perheiden kanssa sekä jakaa hyviä ideoita eteenpäin. Taiteen ja kulttuurin keinot ovat myös tärkeitä vammaisperheiden hyvinvoinnin edistäjiä.

Ilo

Vammaisperheiden hyvään arkeen kuuluu iloitseminen ja hyvien hetkien vaaliminen. Juhlat ja yhteiset kokoontumiset kantavat arjessa.


Vaikuttamistyön painopisteitä 
vuoteen 2021 ovat: 

- Ensitieto
- Vaalivaikuttaminen vuoden 2019 vaaleissa
 - Vammaisten lasten ihmisoikeuksien edistäminen ja niistä tiedottaminen
- Palvelusuunnittelun laatuun vaikuttaminen
- Perhekeskusten kehittämiseen vaikuttaminen