Pelikaani-vuokraamon välineiden luovutusrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä henkilötietolaki 523/1999 10 §)

Rekisterinpitäjä: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (1714615-3)

Osoite: Jaatinen ry, PL 103, 00251 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Kaisa Vuorenmaa, puh. 041 538 3033, kaisa.vuorenmaa(at)jaatinen.info

Rekisterin nimi: Pelikaani-vuokraamon välineiden luovutusrekisteri

Tietoja käytetään Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n Pelikaani-vuokraamon välinevuokraukseen ja palautekyselyyn. Tiedot saadaan suoraan vuokraajalta.

Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Pelikaani -vuokraamon vuokrasopimuksia arkistoidaan Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n toimesta kaksi vuotta.

Rekisterin sähköinen muoto on suojattu salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.6.2018.