Hankkeet

Täyttä elämää -hanke (2021-2023) kehittää yhdessä vammaisten lasten perheiden ja ammattihenkilöiden kanssa työkalua, joka tekee näkyväksi lapsen ja perheen tilanteen ja jota voi käyttää keskustelun pohjana ja kuulemisen työkaluna palveluita suunnitellessa. Työkalun idea syntyi Minua kuullaan -hankkeessa.

Minua kuullaan -hanke (2018-2021) kutsui vammaisten lasten perheet mukaan kehittämään perhekeskuksia ja niiden tarjoamia palveluja. Perhekeskus on paikka, jonne kootaan kaikkien lapsiperheiden lähipalvelut. On tärkeää, että perhekeskuksissa osataan vastata myös vammaisten lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin. Hankkeen tuotokset on koottu Jaatistietopankin Minua kuullaan -reppuun, johon pääset tästä linkistä

Valpas -hankkeessa Iisalmen, Joensuun ja Kuopion Perheentalojen toimintaan kutsuttiin mukaan vammaisten lasten perheitä. Valpas-hanke päättyi 2018. 


Piirroskuvassa paljon erilaisia ihmishahmoja vauvasta vaariin. Hahmot pitävät kylttiä jossa lukee "Kaikille yhteinen perhekeskus".