Tapahtumien ilmoittautumisrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä henkilötietolaki 523/1999 10 §)

Rekisterinpitäjä: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (1714615-3)

Osoite: Jaatinen ry, Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: nina.lappalainen(at)jaatinen.info

Rekisterin nimi: Tapahtumien ilmoittautumisrekisteri

Tietoja käytetään tapahtuman, johon ilmoittautuminen on tehty, toteuttamista ja palautteen kokoamista varten. Mikäli henkilö ilmoittautuessaan ilmoittaa, että hän haluaa jatkossakin tietoa Jaatinen ry:n tapahtumista, henkilölle voidaan lähettää sähköisesti tietoa Jaatisen tulevista tapahtumista. Tiedot saadaan henkilöltä, joka ilmoittautuu tai ilmoittaa perheenjäseniä tapahtumaan.

Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin vastuuhenkilölle.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.8.2023.