Täyttä elämää -hanke

Täyttä elämää -hanke (2021-2023) kehittää yhdessä vammaisten lasten perheiden ja ammattihenkilöiden kanssa työkalua, joka tekee näkyväksi lapsen ja perheen tilanteen ja jota voi käyttää keskustelun pohjana ja kuulemisen työkaluna palveluita suunnitellessa. 

Idea työkaluun syntyi Minua kuullaan -hankkeessa ja sen kehittämisessä hyödynnetään Minua kuullaan -hankkeessa tehtyä kehittämistyötä, josta lisätietoa Minua kuullaan -repussa (linkki).

Kiitämme kaikkia kehittämistyöhön mukaan jo ehtineitä ja toivomme aktiivista osallistumista myös jatkon tilaisuuksiin, joihin laitamme kutsua tulemaan! 

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Miina Weckroth
Vammaisperheyhdistys 
Jaatinen ry. 

miina.weckroth(at)jaatinen.info 

puh: + 358 41 538 3032

Veikkauksen logo