Täyttä elämää -hanke

Täyttä elämää -hanke (2021-2023) kehittää yhdessä vammaisten lasten perheiden ja ammattihenkilöiden kanssa työkalua, joka tekee näkyväksi lapsen ja perheen tilanteen ja jota voi käyttää keskustelun pohjana ja kuulemisen työkaluna palveluita suunnitellessa. 

Idea työkaluun syntyi Minua kuullaan -hankkeessa ja sen kehittämisessä hyödynnetään Minua kuullaan -hankkeessa tehtyä kehittämistyötä, josta lisätietoa Minua kuullaan -repussa (linkki).

Työkalut julkaistaan lähiaikoina!

Kiitämme lämpimästi kaikkia kehittämistyöhön osallistuneita.

Lisätietoja:

Miina Weckroth
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry. 

miina.weckroth(at)jaatinen.info 

puh: + 358 41 538 3032

Veikkauksen logo