Lausunto vammaispalvelujen asiakirjarakenteesta

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry antoi lausuntonsa vammaispalvelujen asiakirjarakenteesta 11.11.2020

Lausunnossa painotetaan, että kaikissa asiakirjarakenteissa on tärkeää, ettei asiakas joudu selittämään samoja asioita uudelleen prosessin eri vaiheissa ja että työntekijä ei joudu kirjaamaan samoja asioita moneen kertaan.

On tärkeää, että palvelujen suunnittelu ja järjesteleminen on vammaiselle henkilölle tai hänen läheiselleen mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Vammaisten lasten vanhempien antaman palautteen mukaan juuri byrokratia ja kaikenlainen, monimutkainen ja toistuva järjesteleminen on hyvin kuormittavaa.

Vammaisen lapsen perheenjäsenet ja heidän hyvinvointinsa tulee huomioida palvelutarvetta arvioitaessa. Asiakkaan oma osallistuminen pitäisi kirjata (myös) palvelutarpeen arviointiin, miten asiakkaan mielipide kuultu ja todeta asiakkaan saama tuki osallistumiseen. Lisäksi on kirjattava, miten asiakasta on tuettu valmistautumaan palvelutarpeen arviointiin, esimerkiksi mitä materiaalia asiakkaalle on siihen annettu.

Palvelusuunnitelma-asiakirjan sisällön tulee olla loogisesti etenevä ja hyvin selkeä. Kyseessä on käytännön toimintasuunnitelma, ja sen tulee näkyä rakenteessa. Tavoitteiden määritteleminen on hyvin tärkeää, ja ne tulisi merkitä pakollisiksi.


Lisätietoja:

Miina Weckroth, hankepäällikkö, Jaatinen ry miina.weckroth@jaatinen.info

Satu Mustonen, toiminnanjohtaja, Jaatinen ry satu.mustonen@jaatinen.info