Valpas-hankkeen (2016-2018) tavoitteena oli mahdollistaa erityislapsiperheiden osallistuminen Iisalmen, Joensuun ja Kuopion Perheentalojen toimintaan.

Järjestöjen perustamat Iisalmen, Joensuun ja Kuopion Perheentalot tarjoavat lapsiperheille arkea tukevia matalan kynnyksen palveluita ja avointa kohtaamispaikkaa. Kaikki lapsiperheet eivät kuitenkaan olleet vielä löytäneet paikkaansa talojen toiminnassa. Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet jäävät usein Perheentalon kaltaisen, ennaltaehkäisevän toiminnan ulkopuolelle. Tämän vuoksi korjaavien palvelujen tarve kasvaa. Ongelma koskee niin suomalaisia kuin maahanmuuttajataustaisia vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheitä.


Valpas-hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa erityislapsiperheiden osallistuminen Perheentalojen toimintaan.

Jaatinen ry oli yhdessä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön kanssa ollut mukana kehittämässä Perheentalojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Samalla kun se toi omaa osaamistaan Perheentalojen käyttöön, se järjesti pääkaupunkiseudulla järjestöyhteistyössä erityisesti maahanmuuttajataustaisille vammaisperheille tarkoitettuja tilaisuuksia ja tarjosi vertaistukea. Järjestöyhteistyön lisäksi tehtiin yhteistyötä sekä Kajaanin että Helsingin Itäkadun perhekeskusten kanssa.


Valpas-hanke toteuttiin 2016-2018 ja sen rahoittajana oli Veikkaus. Hanketta koordinoi Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Jaatinen oli yhteistyökumppani.

Veikkauksen logo: Tuettu Veikkauksen voitoilla