Jäsen- ja avainkoodirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä henkilötietolaki 523/1999 10 §)

Rekisterinpitäjä: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (1714615-3)

Osoite: Jaatinen ry, Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Kaisa Vuorenmaa, puh. 041 538 3033, kaisa.vuorenmaa(at)jaatinen.info

Rekisterin nimi: Jäsen- ja avainkoodirekisteri

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon ja jäsen- ja avainkoodimaksujen perintään. Jäsenrekisteristä saatavia lukumäärätietoja käytetään erilaisiin analyyseihin, joissa tietoja käsitellään nimettöminä.

Tiedot saadaan suoraan jäseniltä. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin vastuuhenkilölle.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.3.2024.