Omaishoidon lapsiperheiden tukeminen

21.9.2020

Järjestöt pitävät nykyistä lapsiperheiden omaishoitajien lakisääteisten vapaan järjestämistilannetta Helsingin kaupungissa huolestuttavana ja esittävät muutosehdotuksia perheiden sekä lasten edun ja oikeuksien turvaamiseksi.

Lue kannanotto: