Täyttä elämää -hankkeen tietosuojarekisterit

Täyttä elämää -hanke kerää ja ylläpitää hankkeen toiminnan mahdollistavia rekistereitä, jotka sisältävät henkilötietoja. Näitä ovat ilmoittautumis- ja kuvausluparekisterit. Rekistereiden ylläpitäjä on Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry. Kaikki kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Kerättäviä tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen tai sen toiminnan kehittämiseen, joihin ne on kerätty.

Tietosuojaselosteet löytyvät alla. Yhteyshenkilö on hankepäällikkö Miina Weckroth, miina.weckroth(at)jaatinen.info.

Täyttä elämää -hankkeen ilmoittautumisrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä henkilötietolaki 523/1999 10 §)

Rekisterinpitäjä: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (1714615-3)

Osoite: Jaatinen ry, Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Miina Weckroth, puh. 041 538 3032, miina.weckroth(at)jaatinen.info

Rekisterin nimi: Täyttä elämää -hankkeen ilmoittautumisrekisteri

Tietoja käytetään Täyttä elämää -hankkeen haastattelujen, tapahtumien ja työpajojen toteuttamista ja palautteen kokoamista varten. Mikäli henkilö ilmoittautuessaan ilmoittaa, että hänen tietojaan saa käyttää Jaatinen ry:n tai Täyttä elämää -hankkeen tapahtumista tiedottamiseen, henkilölle voidaan jatkossa lähettää sähköisesti tietoa yhdistyksen tulevista tapahtumista.

Tiedot saadaan henkilöltä, joka ilmoittautuu tai ilmoittaa perheenjäseniään tapahtumaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.3.2024.

Täyttä elämää -hankkeen kuvausluparekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä henkilötietolaki 523/1999 10 §)

Rekisterinpitäjä: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (1714615-3)

Osoite: Jaatinen ry, Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Miina Weckroth, puh. 041-5383032, miina.weckroth(at)jaatinen.info

Rekisterin nimi: Täyttä elämää -hankkeen kuvausluparekisteri

Tietoja käytetään valokuvausluvan antaneiden kuvauslupien säilyttämiseen.

Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.3.2024.