Aluevaalit 2022

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tällä hetkellä kuntien vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa näiden järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja alueen asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto.


Äänestämällä voit edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.  Sillä, kenet aluevaltuustoihin valitaan, on merkitystä. 


Muista äänestää aluevaaleissa!

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

 

Vammaisperheyhdistys Jaatisen teesit aluevaaleihin


Pirstaleisista palveluista kokonaisuuteen

1. Ensitiedon antamisen yhtenäinen toimintamalli otetaan käyttöön kansallisen lapsistrategian mukaisesti.

Ensitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden. 
Katso lisätietoa ensitiedosta tästä linkistä painamalla.
Katso kansallinen lapsistrategia tästä linkistä painamalla.

2. Vammaisten lasten ja perheiden palvelusuunnitelman laatukriteerit otetaan käyttöön.

Laatukriteerit on laadittu vammaisen tai muutoin erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä palveluiden suunnittelemisen laadun edistämiseksi ja tueksi. 
Katso lisätietoa tästä linkistä painamalla.

3. Vammaisperheiden tosiasiallisia toimintamahdollisuuksia tuetaan.

Erityislapsiperheen elämään kuuluu asioita, jollaisia muut lapset ja perheet eivät tavallisesti joudu kohtaamaan. Jotta erityislapsiperhe voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, tärkeintä on kuulla lapsen ja perheen yksilöllinen kokemus ja kunnioittaa sitä.
Katso lisätietoa tästä linkistä painamalla.

4. Vammaisten lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten täydennyskoulutus mahdollistetaan.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on paitsi organisaation tärkein voimavara, myös asiakkaan turva. Kehittämistyötä täytyy tehdä monella tasolla siten, että tavoitteena on turvata yhdenvertaisesti ihmisarvoinen elämä jokaiselle. Tarvitaan muun muassa täydennyskoulutusta, uusia menetelmiä, riittäviä henkiöstöresursseja ja valvontaa. Ammattilaisille on annettava mahdollisuudet tehdä työnsä kunnolla. Riitävät henkilöstöresurssit ja osaaminen tulee varmistaa. 


Vaaliehdokkaat vammaisen ihmisen asialla

Osallistu aluevaalikeskusteluun Facebook-ryhmässä Vaaliehdokkaat vammaisen ihmisen asialla Vaaliehdokkaat vammaisen ihmisen asialla | Facebook