Kerho- ja ryhmärekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä henkilötietolaki 523/1999 10 §)

Rekisterinpitäjä: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (1714615-3)

Osoite: Jaatinen ry, PL 103, 00251 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Yhteyshenkilö kerhorekisteriä koskevissa asioissa: hanna.vesamo@jaatinen.info

Rekisterin nimi: Kerho- ja ryhmärekisteri

Tietoja käytetään kerhon tai ryhmän, johon ilmoittautuminen on tehty, toteuttamista ja palautteen kokoamista varten. Mikäli henkilö ilmoittautuessaan ilmoittaa, että hän haluaa jatkossakin tietoa Jaatinen ry:n tapahtumista, henkilölle voidaan lähettää sähköisesti tietoa Jaatisen tulevista tapahtumista ja kerhoista. Tiedot saadaan henkilöltä, joka ilmoittautuu tai ilmoittaa perheenjäseniään kerhoon tai ryhmään.

Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin vastuuhenkilölle.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.6.2018.