30.4.2020 Vammaisperheet tarvitsevat tukea

Vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään huolestuttavat nyt rajoitustoimien purkuun liittyvät asiat. Juuri opitut rutiinit muuttuvat ja kouluun sekä harrastuksiin palaaminen mietityttää. Monet kuuluvat riskiryhmään.

Järjestöihin tulleiden yhteydenottojen perusteella vammaisten lasten vanhempien jaksaminen alkaa monien kohdalla olla äärirajoissa. Vanhemmat ovat huolissaan myös tulevan kesän hoito- ja muista järjestelyistä. Toivotaan kunnalta ja palveluntuottajilta enemmän yhteydenottoja ja selkeitä ohjeita. Nyt vanhemmat kokevat, että saavat keksiä itse omia ratkaisuja, jotta pärjäävät. 

Vanhemmat, jotka ovat jääneet pois töistä hoitamaan perusopetus- tai varhaiskasvatusikäistä vammaista lasta, joka normaalisti olisi koulussa tai päiväkodissa, ovat nyt saamassa toimeentulonsa turvaksi väliaikaista tukea. Tuki ei kuitenkaan koske perusopetusiän ylittäneiden vammaisten nuorten tai vammaisten aikuisten vanhempia tai kouluikäisten, tehostetun tuen vammaisten oppilaiden vanhempia.

Korona-poikkeustilasta ulospääsyä suunnitellessa on varauduttava osoittamaan resursseja ja tukea vammaisille lapsille ja heidän perheilleen, missä jo ennen pandemia-aikaa oltiin tiukoilla.

Kaikki eivät pääse pian kouluun – etäopetusta ja tukea siihen tarvitaan riskiryhmässä oleville lapsille edelleen, samoin tukea kotiin palkatta lasta hoitamaan jääville vanhemmille.

Kehitysvamma-alan järjestöt Kehitysvammaliitto, Tukiliitto, FDUV, Autismiliitto ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa.

Lisätietoja: Satu Mustonen, toiminnanjohtaja,

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

satu.mustonen@jaatinen.info