Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Lausunto 11.08.2023  

Asia:  VN/19726/2023

Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen

Lausunnonantajan organisaatio
Järjestö

Kannatatteko uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä ajankohdasta 1.10.2023 uuteen ajankohtaan 1.10.2024?
Ei

Halutessanne voitte antaa tiiviit perustelut vastaukselle:
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry kannattaa vammaispalvelulain voimaantuloa 1.10.2023.

Suomi on sitoutunut toimeenpanemaan YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Uusi vammaispalvelulaki on tärkeä osa vammaissopimuksen toimeenpanoa. Nykyinen vammaispalvelulainsäädäntö ei täysin täytä vammaissopimuksen vaatimuksia.

Vammaispalvelulaki on erityislaki, jolla järjestetään palveluja hyvin haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Haluamme erityisesti nostaa esiin vammaiset lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret ovat lapsia ja nuoria juuri tässä hetkessä, ja heillä on oikeus hyvään lapsuuteen. On hyvin merkityksellistä, että lapset ja nuoret saavat tarpeidensa mukaiset tuen ja palvelut oikea-aikaisesti ja ilman viivettä. Muistutamme, että Suomi on sitoutunut toimeenpanemaan myös YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista.

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen päätavoite on lasten hyvä elämä, jota toimiva lasten ja perheiden palvelujärjestelmä tukee (Kansallinen Lapsistrategia 2021). Vammaisen lapsen tai nuoren ja hänen koko perheensä mahdollisuudet hyvään elämään, hyvinvointiin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ovat poikkeuksellisen paljon riippuvaisia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Tarpeiden mukaisten palvelujen puuttuminen heikentää lapsen tai nuoren ja koko hänen perheensä hyvinvointia, ja usein johtaa yhä raskaampien palvelujen tarpeeseen.

Jos uuden lain voimaantulo viivästyy, moni vammainen lapsi ja nuori jää edelleen väliinputoajaksi ja ilman tarvitsemiaan palveluja. Tähän joukkoon kuuluu esimerkiksi lapsia ja nuoria, jotka eivät vielä ole saaneet diagnoosia, joka nykytilanteessa oikeuttaa vammaispalvelujen saamiseen.


Weckroth Miina
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry