Jaatinen 25v

Joukko vaikeavammaisten lasten perheitä löysivät 90-luvun loppupuolella toisensa, sillä heillä oli tarve saada yhteys toisiin vammaisperheisiin. Perheet olivat jääneet ulkopuolelle monista tukitoimista, sopivaa yhteisöä ei löytynyt ja vertaistuesta ei tuolloin puhuttu.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry perustettiin vuonna 1997 unelmasta tarjota vammaisille lapsille ja heidän perheilleen kohtaamispaikka, jossa diagnooseilla tai kotikunnalla ei ole merkitystä. Perheillä ei tuolloin ollut myöskään sosiaalisen median tai muun internetin tuomaa tukea, ja tarve tiedon ja toimintamahdollisuuksien välitykselle oli valtavan suuri. 

Vaikka toimintaympäristö on muuttunut, tarve oikealle tiedolle ja vertaistuelle on edelleen olemassa. 25 vuotta myöhemmin toiminnan perusajatus on pysynyt samana, ja vuonna 2022 yhdistys juhli 25-vuotista taivaltaan vammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi tehdyssä työssä. 

Juhlavuoden kunniaksi Jaatinen järjesti hyvien tekojen sarjan syksyn 2022 aikana. Tässä otoksia hyvistä teoista. Ne on julkaistu myös Jaatisen Facebook ja Instagram tileillä.