23.4.2020 Huolta vammaisperheiden jaksamisesta

Vammaisperheiden jaksaminen huolestuttaa edelleen, kun sosiaalinen eristäytyminen jatkuu ja moni tukitoimi on supistettu tai poistunut. 

Erityislasten vanhempia pelottaa poikkeusoloissa vietettävä kesä. Kesälomaleirien perumiset ja kesän lomitusten supistuminen kuormittavat jo ennestään poikkeusoloissa väsyneitä vanhempia. Uupumus on suurinta yksinhuoltajaperheissä, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi. 

Toimeentulo tiukilla 

Omaishoidontuen määrän nostamisessa on kuntien välillä vaihtelevia käytäntöjä. Jotkut kunnat ovat nostaneet omaishoidontuen määrää, eli poistaneet n. 30 % vähennyksen koulunkäyntiin tai päivähoitoon osallistumisen vuoksi. Omaishoitajan on kuitenkin itse oltava aktiivinen ja vaadittava korotusta. 

Joissakin kunnissa sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ja tarkistaa, miten kotona menee. Moni vanhempi kokee, että kunnissa ei löydy ymmärrystä hankalaan tilanteeseen ja toivoo joustavampia ratkaisuja arkeen. 

Erityisopetuksen haasteet 

Osa vanhemmista pitää lapsiaan kotona tartuntariskin minimoimiseksi, vaikka lapsella on erityisen tuen päätös ja oikeus lähiopetukseen. He eivät saa minkäänlaista tukea kotiin ja jaksaminen on koetuksella. Etätyön yhdistäminen lapsen koulunkäynnin tukemiseen on osoittautunut monille mahdottomaksi. 

Kuntien tulee turvata poikkeustilanteessakin kaikkien oppilaiden oikeus oppimiseen. Opetus ja opetukseen myönnetty tuki eivät voi jäädä vanhemman toteutettavaksi. 

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen huolet 

Osa kuntoutuksen saajista kuuluu riskiryhmiin eikä fysioterapiakuntoutusta ole pystytty tämän takia toteuttamaan. Osalle asiakkaista fysioterapiaa toteutetaan asiakkaan ja terapeutin suostumukseen perustuen. Kaikkia terapioita ei voi toteuttaa etänä, esimerkiksi puheterapia, fysioterapia ja kommunikoinnin ohjaus vaativat usein lähikontaktin. Terapian loppuminen aiheuttaa huolta opittujen taitojen taantumisesta ja pahimmillaan toimintakyvyn heikkenemistä. 

Kehitysvamma-alan järjestöt Kehitysvammaliitto, Tukiliitto, FDUV, Autismiliitto ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa.

Lisätietoja: Satu Mustonen, toiminnanjohtaja,

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

satu.mustonen@jaatinen.info