14.4.2020 Hoidonrajaukset huolettavat


Hoidonrajaukset huolettavat kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään

Hoidonrajaukset aiheuttavat jatkuvasti huolta vammaisissa henkilöissä ja heidän läheisissään koronakriisissä. Kehitysvamma-alan järjestöihin tulee yhteydenottoja mm. kehitysvammaisten ihmisten pääsystä tehohoitoon ja hoitosuunnitelmiin kirjatuista hoidonrajauksista.

Järjestöt ovat tyytyväisiä, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on tarttunut kysymykseen hoidonrajauksista ja lähtee selvittämään tilannetta kantelun perusteella.


Yli 10-vuotiaan tai aikuisen hoitaminen kotona

Aikuista kehitysvammaista läheistään hoitavan mahdollisuus saada korvausta omasta työstä pois jäämisen ajalle on edelleen epäselvä.

Lainvalmistelun kiirehtiminen ja tilapäisen tuen ulottaminen kaikkien vammaisten lasten vanhempiin helpottaisi vammaisperheiden kuormittunutta tilannetta ja auttaisi toimeentulossa vaikeassa tilanteessa, jossa työtään ei voi poikkeusoloissa tehdä.


Yksin asuvat kehitysvammaiset henkilöt ja verkkopalvelujen ulkopuolelle jäävät erityisessä riskissä koronaepidemiassa

Kehitysvammaisten ihmisten, omaisten ja työntekijöiden yhteydenotot kehitysvamma-alan järjestöihin ovat lisääntyneet koronaepidemian myötä. Yhteydenotot ja kentältä saatu tieto kertovat, että turvattomuuden tunne, pelot ja yksinäisyys ovat yleisiä.

Korona kuormittaa vammaisten lasten perheitä

Koronaepidemia vaikeuttaa monin tavoin vammaisten lasten perheiden elämää. Tilapäishoitopaikkoja suljetaan tai kehotetaan välttämään. Tästä kärsivät etenkin perheet, joissa on vain yksi vanhempi tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi hoidettavana.


Henkilökunnan riittävyys huolettaa kehitysvammaisten ihmisten ryhmäkodeissa

Koronatilanne vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten elämään mm. siten, että asumisyksiköillä on lisääntyviä vaikeuksia saada sijaisia.

Huoli hoitoon pääsystä kuormittaa

Keskustelu hoidon rajauksista on aiheuttanut huolta vammaisissa henkilöissä ja heidän läheisissään. Vanhemmilla on huoli ja pelko hoidon saamisesta ja huoli kohtelusta terveyspalvelussa ylipäätään, sekä yleinen syrjinnän pelko.

Vammaislapsiperheet uupuvat

Vammaislapsiperheiden jaksamisen heijastuu lastensuojelutarpeisiin, jos kotiin saatavien palveluiden rajaukset jatkuvat, tautiriski säilyy ennallaan ja suositukset sosiaalisesta eristäytymisestä jatkuvat. Poikkeustilanteessa erityislapsiperheitä tukevia toimia tulee suunnitella ja toteuttaa ennen kuin perheiden tilanteet kriisiytyvät. Perheitä ei saa ajaa tilanteeseen, jossa lapsen terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen aiheuttaa toimeentulon estymisen ja voimavarojen loppumisen.

Kehitysvamma-alan järjestöt Kehitysvammaliitto, Tukiliitto, FDUV, Autismiliitto ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa.

Lisätietoja: Satu Mustonen, toiminnanjohtaja,

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

satu.mustonen@jaatinen.info