15.5.2020 Riskiryhmiin kuuluvien lasten oikeus opetukseen

Lähiopetuksen alkaessa riskiryhmiin kuuluvien lasten oikeus oppimiseen puhuttaa 

Perusopetuksen alkaessa lähiopetuksena perheitä huolettaa erityisesti riskiryhmään kuuluminen. Lähiopetusta ei koeta välttämättä turvalliseksi, vaikka lapsi ei kuuluisikaan riskiryhmään. Kouluopetuksen resurssit tulee turvata etäopetuksen järjestämiseen tilanteissa, joissa lapsi ei riskiryhmään kuulumisen vuoksi voi palata kouluun. 

Poikkeustilanteen aikana on havaittu, että jotkut erityistä tukea tarvitsevat lapset ja aikuiset ovat hyötyneet poikkeusoloista. Hyötyjä on esimerkiksi omaa rauhaa kaipaava oppilas, joka ahdistuu äänistä ja virikepaljoudesta. Yksilöllisten järjestelyjen pitäisi mahdollistua jatkossakin. 

Keinoja vammaisperheiden arjen helpottamiseen tarvitaan ripeästi 

Monelta vammaisperheeltä puuttuu edelleen arjen apu ja jaksamisen tuki. Omaishoidon vapaita ei ole pystytty pitämään, hoitoapua ei ole saatu ja tilapäishoito joillakin vielä poissa toiminnasta. Keinoja tilanteen helpottamiseksi tarvitaan ripeästi.  

Kelan myöntämää väliaikaista epidemiatukea tulisi voida saada myös 13.5. jälkeen silloin, kun riskiryhmään kuuluva lapsi ei voi mennä kouluun ja vanhempi jää palkatta kotiin huolehtimaan hänestä. 

Koronapandemian liikkumisrajoituksia sovelletaan kirjavasti 

Asumisyksiköiden vierailukielto aiheuttaa huolta. Asumisyksiköissä rajoitetaan myös muiden kuin sairastuneiden ja altistuneiden asukkaiden liikkumista, kotilomia ja ulkoilua – vastoin lakia sekä sosiaali- ja terveysministeriön 1.4.2020 antamaa tarkennettua ohjeistusta. 

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen huolet  

Kuntoutustarpeen arviointiin ja tutkimuksiin pääsy on viivästynyt. Kuntoutustarpeen arviointi tulee käynnistää tai jatkaa vaikka osittain etänä, jotta terapiat eivät viivästy. Kuntoutus tulee aloittaa heti, kun se on mahdollista, jotta se toteutuisi oikea-aikaisesti. Omalääkäriltä on ollut vaikeuksia saada selkeää vastausta siihen, kuuluuko oma erityislapsi riskiryhmään. 

Terapeuttien pääsy asumisyksiköihin täytyy varmistaa silloin, kun se on henkilön terveydelle ja hyvinvoinnille välttämätöntä. Terapioiden tauko aiheuttaa opittujen taitojen taantumista ja pahimmillaan toimintakyvyn heikkenemistä. 

Selkeälle ohjeistukselle tarvetta 

Odotettavissa on epidemian toinen ja ehkä kolmaskin aalto. On välttämätöntä valmistautua niihin siten, että toimintaohjeet eivät ole jatkossa monitulkintaisia. 

Joissakin kunnissa on päätetty lykätä hoitosuunnitelmien päivityksiä, koska niiden tekeminen korona-aikana herätti huolta. Kun niihin palataan uudelleen myöhemmin, tulee asiassa olla käytettävissä selkeää ja riittävän tarkkaa tietoa siitä, missä tilanteissa hoitosuunnitelmien päivitykset ovat asianmukaisia. 

Jos rajoitusten purkaminen lisää tartuntojen kasvua, on syytä kiinnittää huomiota vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuteen terveydenhuollossa.

Kehitysvamma-alan järjestöt Kehitysvammaliitto, Tukiliitto, FDUV, Autismiliitto ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa.

Lisätietoja: Satu Mustonen, toiminnanjohtaja,

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

satu.mustonen@jaatinen.info