Jaatinen huolissaan Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen kohtalosta

24.10.2018 klo 10:18

Jaatinen yhtyy Vammaisfoorumi ry:n ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan huoleen Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen kohtalosta. Jos kansalaisaloitetta ei ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella, aloite raukeaa.

Helsingin Sanomat uutisoi 9.10.2018, että sotekiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että se käsittelee vasta myöhemmin lakiesitystä työttömyysturvalain muutoksesta, samoin Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen käsittely siirrettiin tuonnemmaksi.

HALUATKO VAIKUTTAA?

Voit lähestyä asiasta päättävän sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä sähköpostitse ja perustella, miksi Ei myytävänä! -kansalaisaloite tulisi käsitellä pikaisesti. 

Valiokunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi. Valiokunnan puheenjohtaja on Krista Kiuru, varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen. Muut valiokunnan jäsenet löytyvät osoitteesta:

www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx

 

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta ovat listanneet hyviä syitä, miksi aloite pitäisi käsitellä pikaisesti. Näitä ja omia kommentteja aiheeseen liittyen voi välittää valiokunnan jäsenille:

- Kansalaisten usko eduskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon horjuu, mikäli päätöstä saada ajoissa tehdyksi.

- Kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuus demokratian edistäjänä ja kansalaisten vaikuttamisen väylänä on vaakalaudalla, mikäli aloitetta ei ennätetä käsittelemään ennen vaalikauden päätöstä.

- Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen tulisi löytää ratkaisu parlamentaarisen tahtotilan toteutumiseksi, ovathan kaikki eduskuntapuolueet suhtautuneet myönteisesti kansalaisaloitteeseen.

- Kansalaisaloitteella ei ole hallituksen kaltaista tahoa valvomassa lainsäätämisprosessin etenemistä, siksi aloitteen käsittelyn tulee olla allekirjoittajia kunnioittavaa, asiallista ja ripeää.

- Ei myytävänä! -kansalaisaloite edellyttää eduskunnalta erityistä huomiota, onhan kyse kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksista ja heidän äänensä kuulemisesta.

 

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten ihmisten välttämättömän, elämänmittaisen avun ja tuen kilpailuttaminen. Tavoite tarkoittaa, että:

- Vammaisten ihmisten välttämättömään huolenpitoon ja tuen tarpeisiin liittyviä palveluita asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä ei saa kilpailuttaa muutaman vuoden välein halvemman hinnan perässä.


- Vammaisilla ihmisillä on oikeus olla osallisena omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa. Oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Oikeus valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa. Oikeus merkityksellisten ihmissuhteiden ja palvelun jatkuvuuteen. Oikeus vaatia oikeuksiaan.

Jaatinen on Vammaisfoorumi ry:n jäsenenä mukana Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustalla.

 

Lue Vammaisfoorumi ry:n ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan kannanotto: www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/ei-myytavana-kansalaisaloitteen-taustajarjestot-huolissaan

 

Helsingin Sanomien artikkeli:https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005857984.html