Kirjoituskutsu: Kirjeitä rakenteellisen vammaissosiaalityön toivotusta tulevaisuudesta

15.1.2024


Kirjoituskutsu: Kirjeitä rakenteellisen vammaissosiaalityön toivotusta tulevaisuudesta

Keruuaika: 15.1.–.29.2.2024


Tervetuloa osallistumaan Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla -tutkimukseen!


Hyvinvointialueet ovat vammaissosiaalityön uusi toimintaympäristö, joissa vammaissosiaalityön ajankohtaisia haasteita ovat esimerkiksi vammaisten ihmisten osallisuuden ja oikeuksien edistäminen sekä palvelujen kehittäminen. Rakenteellinen vammaissosiaalityö tarkoittaa asiakaskohtaista työtä laajempaa näkökulmaa ja toimintaa liittyen vammaisuuteen ja vammaisten ihmisten kohtaamiin haasteisiin yhteiskunnassa.

Olemme kiinnostuneita sinun näkemyksistäsi siitä, mitä toivot rakenteellisen vammaissosiaalityön tulevaisuudelta. Voit virittäytyä tämän kirjoituskutsun aiheeseen esimerkiksi pohtimalla seuraavaa:


  • Millaista olisi tulevaisuudessa sinun toimivaa arkeasi tukeva vammaissosiaalityö?
  • Miten vammaisten ihmisten näkökulmat voisivat mielestäsi tulla paremmin huomioiduiksi vammaissosiaalityössä? Entä laajemmin yhteiskunnassa?
  • Mitä pitäisi tapahtua, jotta vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeudet toteutuisivat paremmin?
  • Millaisiin asioihin rakenteellisen vammaissosiaalityön pitäisi pyrkiä vaikuttamaan?
  • Millaisia haasteita tai kehittämistarpeita rakenteellisella vammaissosiaalityöllä on?


Tässä kirjoituskeruussa voit vapaasti visioida rakenteellisen vammaissosiaalityön toivottua tulevaisuutta ja sitä, mitä on pitänyt tapahtua, että toivottuun tilanteeseen on päästy.


Kirjoituskeruu on kohdennettu vammaisille ihmisille. Osallistua voi myös avustajan kanssa. Lisäksi osallistua voi vammaisen ihmisen läheisenä, esimerkiksi vammaisen lapsen vanhempana.

Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto. Tutkimushanketta johtaa yliopistonlehtori, dosentti Merja Tarvainen Itä-Suomen yliopistosta. Hankeaika on 1.11.2023–31.12.2025. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen valtioavustuksella.

Kirjoituksia kerätään Webropol-lomakkeella. Lomakkeella sinulta kysytään suostumusta tutkimukseen osallistumiseksi sekä kirjoituksesi arkistointiin Yhteiskuntatieteelliseen Tietoarkistoon. Lomakkeella kysytään myös taustatietoja, mutta voit halutessasi jättää vastaamatta niihin. Tämän jälkeen pääset kirjoittamaan kirjettäsi rakenteellisen vammaissosiaalityön toivotusta tulevaisuudesta.


Tästä linkistä pääset tutustumaan tarkemmin tutkimukseen ja osallistumaan: https://link.webropolsurveys.com/S/E92C58B0024CB24B 

Yhteystiedot:
Oona Lipponen
Väitöskirjatutkija
Itä-Suomen yliopisto
Sähköposti: oona.lipponen(at)uef.fi
Puhelin: 050 462 8046
Tutkimushankkeen kotisivut: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/rakenteellisen-vammaissosiaalityon-tietoperusta-ja-kaytannot-hyvinvointialueilla/