Mepit ja puolueet vastasivat Eurovaalien kynnyksellä Jaatisen kysymyksiin

24.5.2019

Europarlamenttivaalien viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tänään 21.5.2019. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 26.5.2019. Pitäisikö kiinnostaa? No pitäisi.

Euroopan parlamentissa päätetään lukuisista vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään koskevista asioista.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry otti yhteyttä kaikkiin eurovaaleihin ehdokkaita asettaneihin puolueisiin sekä nykyisiin meppeihin, joista Miapetra Kumpula-Natri, Petri Sarvamaa, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen sekä Anneli Jäätteenmäki ystävällisesti vastasivat ja kertoivat näkemyksiään vammaispoliittisiin kysymyksiin liittyvästä päätöksenteosta. Ohessa otteita meppien terveisistä, linkin takaa löydät meppien kokonaiset vastaukset sekä meille vastanneiden puolueiden vammaispoliittiset linjaukset.

- Saavutettavuusdirektiivi ja esteettömysdirektiivi ovat esimerkkejä EU:n vammaisia henkilöitä koskevasta lainsäädännöstä, jotka tukevat vammaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

- Jäsenmaiden käsittelyyn jumiutunut syrjinnän vastainen EU-direktiivi on hyväksyttävä.

- Monissa EU-maissa ei kilpailuteta vammaisten henkilöiden palveluita. EU ei pakota sitä tekemään.

- Vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt otettava tiiviimmin mukaan päätöksentekoon.

- Vammaiset on otettava nykyistä paremmin mukaan työelämään.

- Yksikin hyvin verkostoitunut meppi pystyy vaikuttamaan todella suuriin asioihin.

- Olkaa yhteydessä valittuihin meppeihin!