EU-vaalit 2019

Europarlamenttivaalit lähestyvät. Äänestämällä voit edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. 


Euroopan parlamentti päättää myös vammaisten henkilöiden asioista. Sillä, kenet EU-parlamenttiin äänestää, on merkitystä. 


Euroopan parlamentti varmistaa omalta osaltaan YK:n vammaissopimuksen noudattamista. EU:n direktiivit ohjaavat kansallista lainsäädäntöä, joka koskee myös vammisia henkilöitä perheineen - esimerkkeinä tästä esteettömyysdirektiivi, saavutettavuusdirektiivi sekä hankintadirektiivi, jonka virheellinen tulkinta johti Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen.

Ennakkoäänestys tapahtuu 15.-21.5.2019 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 26.5.2019. 

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry on kysynyt sekä nykyisiltä mepeiltä että kaikilta ehdokkaita Europarlamenttivaalehin asettaneilta puolueilta heidän näkemyksistään vammaisia henkilöitä koskeviin asioihin. 

Kysyimme EU-parlamentin tämän kauden jälkeen jättäviltä Anneli Jäätteenmäeltä ja Liisa Jaakonsaarelta, miten Euroopan parlamentissa voidaan vaikuttaa ja on vaikutettu asioihin, jotka koskettavat vammaisten ihmisten elämää niin Suomessa kuin koko Euroopassa.

Lähetimme lisäksi jokaiselle 2014-2019 Euroopan parlamentissa työskennelleelle ja uudelleen ehdolla olevalle mepille sähköpostia ja kysyimme, miten he aikoisivat toimillaan parantaa eurooppalaisten osallisuutta ja ehkäistä vammaisten syrjiintää sekä miten vammaiset ihmiset otettaisiin päätöksenteossa paremmin huomioon. Kysyimme myös heidän kokemuksistaan siitä, millaista vammaisia henkilöitä koskevaan päätöksentekoon osallistuminen on heidän työssään Euroopan parlamentissa ollut.

Lisäksi lähetimme 9.5.2019 pyynnön jokaiselle puolueelle, jotka ovat asettaneet ehdokkaita Eurovaaleihin, kertoa puolueen näkemyksistä siitä miten heidän puolueen eurovaaliehdokkaat aikovat toimillaan parantaa eurooppalaisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ehkäistä syrintää sekä miten vammaiset ihmiset otetaan päätöksenteossa paremmin huomioon. Pyysimme myös välittämään tiedon Facebookiin perustamastamme Vaaliehdokkaat vammaisen ihmisen asialla -ryhmästä eurovaaliehdokkaille. 

Kiitämme kaikkia vastanneita. Päivitämme tätä artikkelia sitä mukaan kun saamme lisää vastauksia. Puolueiden vastaukset

SDP

Kokoomus

Vihreät

Keskusta

KristillisdemokraatitMeppien vastaukset:

Heidi Hautala

Miapetra Kumpula-Natri

Petri Sarvamaa

Nils Torvalds

Sirpa PietikäinenAnneli Jäätteenmäen (Keskusta) terveiset:

Euroopan parlamentissa voi parhaiten vaikuttaa olemalla aktiivinen ja etsimällä tukea ajamalleen asialle yli kansallisuus- ja puoluerajojen.

Parlamentin ehdoton enemmistö suhtautuu hyvin myönteisesti vammaisten ihmisten elämän parantamiseen. Käytännössä asioita pitää jaksaa pitää esillä hyvin pitkäjänteisesti. Hyvätkään asiat eivät edisty itsestään ja rahalle löytyy aina ottajia. 

Tänä keväänä olemme edistäneet mainitsemasi YK:n vammaissopimuksen noudattamista muun muassa hyväksymällä esteettömyysdirektiivin. Parlamentti on tukenut sitä voimakkaasti viime vuosien aikana. Paljon jää edelleen tehtävää, mutta olen iloinen, että asiat etenevät myös EU-tasolla.

EU-tason lainsäädäntö vaikuttaa meihin kaikkiin hyvin konkreettisesti. Nyt hyväksytty direktiivi pitää toimeenpanna joka ikisessä jäsenmaassa. Direktiivin toimeenpanoamyös tarkastellaan, sillä komissio on velvoitettu raportoimaan säännöllisesti direktiivin soveltamisesta.

Kannustan kaikkia äänestämään EU-vaaleissa ja pitämään tiivistä yhteyttä valittuihin meppeihin!

Parhain terveisin,
Anneli Jäätteenmäki

Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2004 ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja vuodesta 2015Päivitetty 20.5.2019