Uusi opas rohkaisee luovien menetelmien käyttöön vammaisten nuorten parissa

21.6.2022

Vammaisperheyhdistys Jaatinen Ry ja joukko tarinateatterin-, musiikin-, ja tanssin ammattilaisia toteuttivat Suomen Kulttuurirahaston avustuksen turvin vuoden 2021 aikana luovan ilmaisun työpajasarjan ja kesäleirin erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa. Projektin anti on tiivistetty PDF-oppaaksi inspiraation ja käytännön vinkkien lähteeksi kaikille soveltavan, osallistavan ja yhteisöllisen taiteen parissa toimiville tai niistä lisätietoa haluaville.

Tarinateatterista ja tanssi-improvisaatiosta tukea erityisnuorten tunneilmaisuun -oppaassa kerrotaan tarinateatterista ja tanssi-improvisaatiosta menetelminä, kuvaillaan nuorten kanssa toteutettua projektia sekä tuodaan esiin yhteistyöstä saatua oppia.

Jaetut tarinat -projekti toteutettiin suunnitteluvaiheesta loppuun asti nimensä mukaisesti jakaen. Moniammatillinen työryhmä koostui idearikkaista ja kokeneista taiteen- ja sosiaali- sekä terveysalan tekijöistä. Ryhmän laaja tietotaito ja keskinäinen yhteistyö mahdollisti onnistuneen prosessin ja lopputuloksen.

Jaetut tarinat -projektista saatujen kokemusten perusteella on selvää, että luova ja tavoitteellinen taidetoiminta on tärkeää ja merkityksellistä nuorten kasvun tukemisessa. Jaetuissa tarinoissa oleellista oli nuorten omat ajatukset, niiden kuunteleminen ja jakaminen yhdessä toisten kanssa. Yhteisöllinen ja luova tekeminen voi lisätä nuorten omia mahdollisuuksia ja rohkeutta osallistua myös tulevaisuudessa.

Oppaaseen voit tutustua Jaatistietopankin Taide- ja kulttuuriosiossa; linkki sivuille.