Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen ja jäsentapaamiseen

12.4.2022

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry kutsuu 
jäsentapaamiseen ja vuosikokoukseen 2022   

Aika: Ke 27.4.2022 klo 17.30 

Paikka: Autismisäätiö
Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut
Kumpulantie 7 A 5. krs.
00520 Helsinki

Alla tarkempi ohjelma ja kokouksen esityslista.

Autismisäätiön Vallilan taidestudioon on esteetön saapuminen Kuortaneenkadun puolelta. Ovi on lukossa. Soita meille numeroon 044 731 5925, kun olet saapumassa, niin tulemme sinua ovelle vastaan.


Ilmoittautuminen tarjoiluiden vuoksi: https://link.webropol.com/ep/jaatinenvuosikokous2022

Huom! Olet lämpimästi tervetullut vuosikokoukseen myös ilman ilmoittautumista.


Ohjelma


Klo 17.15 Saapuminen 


Klo 17.30 Tutustuminen Autismisäätiön taidestudiotoimintaan
Mitä on taidestudiotoiminta? Mitä se tarkoittaa palvelun tarjoajan 
ja palvelun käyttäjän näkökulmasta?
Synnöve Lindberg, suunnittelija 
Juhani Rusanen, taiteilija


Synnöve Lindberg on työskennellyt pitkään Autismisäätiöllä eri rooleissa. Hän on tehnyt Taidestudio-toimintamalli-oppaan, joka on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa.

Juhani Rusanen on työskennellyt Autismisäätön Vallilan taidestudiossa vuodesta 2015. Rusanen maalaa ja muovaa teoksiaan rajattoman fyysisesti. Maalauspohja ja veistosmateriaalit ovat hänelle tutkimusmatka taiteeseen mutta myös itseen ja tulevaisuuteen.


Klo 18.30 Vuosikokous

Esityslista

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

EHDOTUS: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa (2) ääntenlaskijaa. 

PÄÄTÖS: 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

EHDOTUS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset tulee kutsua koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai tiedotteilla tai sähköpostiviesteillä niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. 

Vuosikokouskutsu lähetettiin jäsenille sähköpostitse 12.4.2022, jolloin kutsu myös julkaistiin yhdistyksen verkkosivulla (www.jaatinen.info) ja jaettiin yhdistyksen sosiaalisen median foorumeilla. Lisäksi kutsu lähetettiin paperipostilla jäsenille viikkoa ennen vuosikokousta. 

PÄÄTÖS: 

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

EHDOTUS: Kokous päättää esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi. 

PÄÄTÖS: 

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020. 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

EHDOTUS: Kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

PÄÄTÖS: 

7. Toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä liittymis‐ ja jäsenmaksujen suuruudet 

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. 

EHDOTUS: Kokous päättää toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta sekä liittymis‐ ja jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksu on vuonna 2020 ollut yksilöjäseniltä 25€ ja yhteisöjäseniltä 25, 50 tai 100€ (euromäärä vapaasti yhteisöjäsenen valittavissa em. vaihtoehdoista). Vuonna 2021 yksilöjäseniltä ei peritty jäsenmaksua koronan vuoksi. Jäsenmaksuihin ei ehdoteta muutoksia.

PÄÄTÖS: 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta 

EHDOTUS: Kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan, hallitukselle kolmesta kuuteen (3‐6) jäsentä ja nollasta kuuteen (0‐6) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

PÄÄTÖS: 

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 

EHDOTUS: Kokous valitsee yhdistykselle yhden (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 

10. Hyväksytään yhdistyksen strategia 2022-2025

Strategiaa on valmisteltu keväällä 2022. Jäsenistölle on tehty kysely sekä henkilöstön ja hallituksen kanssa on työstetty strategiaa. Toiminnanjohtaja esittelee strategiaa.

EHDOTUS: Hyväksytään strategia vuosille 2022-2025.

PÄÄTÖS: 

10. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: