Miksi meillä ei ole varaa leikata vammaisilta ihmisiltä? Järjestöt ja eduskunnan Vamyt-ryhmä kutsuvat avoimeen webinaariin 15.9.

8.9.2020

Miksi meillä ei ole varaa leikata vammaisilta ihmisiltä -webinaari

15.9.2020 klo 12.15–14.00

Eduskunnan vamyt-ryhmä ja kehitysvamma-alan järjestöt kutsuvat avoimeen webinaariin pohtimaan ja ottamaan kantaa vammaispalvelujen tulevaisuuteen

Järjestäjät: Eduskunnan Vamyt-ryhmä sekä kehitysvamma-alan järjestöt

Puheenjohtaja: Vamyt-ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Aika: 15.9.2020 klo 12.15–14.00 Hinta: Maksuton webinaari Ilmoittautuminen: Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa https://www.kehitysvammaliitto.fi/koulutus/koulutuskalenteri/?a=view&id=736

Webinaarin alustava ohjelma

12.15–12.30 Tervetuloa webinaariin

Avauspuheenvuoro, kansanedustaja, Vamyt-ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen

Käytännön asioita osallistujille, johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto

12.30–12.45 Mitä odotamme vammaispalveluilta tulevaisuudessa?

Puheenvuoro vammaisten lasten vanhemmilta

12.45–13.00 Miten turvaamme suomalaiset vammaispalvelut?

Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL 13.00–13.45 Kommenttipuheenvuoroja ja keskustelua

Kansanedustaja Noora Koponen, Vamyt-ryhmän varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja Risto Burman, Tukiliitto

Muita puheenvuoroja ja keskustelua

13.45 Webinaarin yhteenveto Vamyt-ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen

Johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto

14.00 Webinaari päättyyKehitysvamma- ja autismijärjestöjen tavoitteet valtion talousarvioon 2021

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava

Vammaisten ihmisten palveluista ei saa leikata 


Vammaispalveluihin ei kohdisteta leikkauksia 
Turvataan subjektiiviset oikeudet vammaispalveluissa ja palveluiden maksuttomuus.

Tuleva vammaispalvelulaki saatetaan valmiiksi ja se on yhdenvertainen kaikille vammaisille ihmisille. Palveluiden laatu ja työntekijöiden saatavuus on varmistettava sote-uudistuksessa

Turvataan sote-työntekijöiden saatavuus ja osaaminen eri puolilla Suomea aktiivisella koulutus- ja työvoimapolitiikalla.

Kilpailuttamisen ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet ja oikeusturva toteutuvat. Lisätään resursseja vammaissosiaalityöhön.

Vammaiset ihmiset on otettava mukaan työelämään

Varataan määrärahat valtionbudjettiin, jonka avulla järjestetään koko maassa työhönvalmennuspalveluja osatyökykyisten työllistymisen tueksi.

Etsitään aktiivisesti uusia työpaikkoja niille vammaisille henkilöille, jotka ovat tulleet COVID19-pandemian aikana irtisanotuiksi.

Vammaisia ihmisiä ja perheitä ei saa jättää yksin COVID19- poikkeustilanteessa

COVID19-pandemia on heikentänyt vammaisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa ja arjessa selviytymistä. Pandemia on johtanut mm. ansionmenetyksiin ja palvelujen heikennyksiin. Lisätään resursseja yksin asuvien ja vammaisperheiden tukemiseen, kriisi- ja mielenterveyspalveluihin, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan sekä lastensuojeluun.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset turvataan perumalla esitetyt leikkaukset. Järjestöjen rahoitukseen pidemmällä tähtäimellä etsitään uusia ratkaisuja muun muassa laskemalla arpajaisveroa ja kompensoimalla Veikkauksen tuottojen laskua valtion budjettivaroista