Jaatisella kunnia avata Kasper:n Hidas vanhemmuus -blogisarja

27.9.2019

Kasper:n Hidas vanhemmuus -sivustolla julkaistaan tämän syksyn aikana blogisarja liittyen erilaisiin vanhemmuuden ja perhe-elämän teemoihin. Blogisarjalla halutaan tuoda esiin perheiden monimuotoisuutta ja muistuttaa kaikenlaisia perheitä siitä, että he ovat hyviä juuri sellaisina kuin ovat. Armollisuus vanhemmuudessa on yksi Suomen Kasper:n tärkeimmistä arvoista. 

Syksyn aikana julkaistavat blogit on tehty osin yhteistyössä eri perhejärjestöjen kanssa. Jaatisella on ilo ja kunnia saada avata kampanja blogikirjoituksella "Ylistysoodi teille, rakkaat vertaiseni"  , joka nimensä mukaisesti on oodi vertaisuuden tärkeydestä. 

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on lastensuojelualan asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa ja puolustaa perheiden hyvinvointia ja tukea toimivia perhesuhteita. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Toimintamme painopisteet ovat lasten ja nuorten eroauttaminen, huostaanoton jälkeisen vanhemmuuden tukeminen sekä vanhemmuuden- ja isovanhemmuuden tukeminen laajemmin.