Suositus ensitiedon antamiseen on julkaistu

26.10.2023

Hyvä käytäntö –suositus ensitiedon antamiseen on julkaistu. Suosituksen laati Suomalainen Lääkäriseura Duodecim osana Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Valmistelussa oli mukana laajasti ja monipuolisesti eri toimijoita, joilla on kokemusta ensitiedon antamisesta ja vastaanottamisesta. 

Ensitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden. Ensitietoa annetaan myös tilanteessa, jossa lapsella tai sikiöllä todetaan sukupuolipiirteisiin vaikuttava kehovariaatio.