Yhdessä kehittäminen lisää lasten osallisuutta

27.8.2020

Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima Perheet keskiöön! -hanke on julkaissut uuden toimintasuosituksen koskien lasten osallisuuden vahvistamista perhekeskustoiminnan kehittämisessä. Suositus on tehty yhteistyössä Pelastaa Lapset ry:n Arjesta voimaa- ja Kehitysvammaliiton, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sekä Vammaisperheyhdistys Jaatisen koordinoiman Minua kuullaan -hankkeen kanssa.


Lasten ottaminen mukaan perhekeskustoiminnan kehittämiseen on kannattavaa niin lapsen kuin työntekijän näkökulmasta. Lapsia kuuntelemalla lapsille itselleen tärkeät, iloa ja hyvinvointia tuovat ja lapsen oloa helpottavat asiat tulevat näkyväksi. Työntekijän ei tarvitse keksiä tai arvailla, millainen toiminta olisi lapsen näkökulmasta mielekästä ja auttaisi lasta, vaan hän saa oman asiantuntemuksensa rinnalle lasten tiedon. Kehittämiseen osallistuminen lisää parhaimmillaan lapsen kokemusta osallisuudesta ja omien mielipiteiden arvosta.


Toimintasuosituksessa kuvataan hyvin konkreettisesti, miten lasten osallisuutta voidaan toiminnan kehittämisessä vahvistaa. Erilaiset työkaluvinkit tukevat osallisuuden vahvistamisen vaiheita ja tarjoavat ammattilaisille valmiita välineitä yhteiskehittämiseen lasten kanssa.


Lasten osallisuuden vahvistaminen on erittäin tärkeää, eikä se saa jäädä aikuisten osallisuuden jalkoihin. Monesti lasten antama palaute saattaa jäädä aikuisilta huomaamatta. Toimintasuositus tarjoaa ammattilaisille keinoja, miten pysähtyä kuulemaan lapsia ja ottaa heidät aidosti mukaan toiminnan kehittämiseen. 

Lue lisää toimintasuosituksesta!

https://www.lskl.fi/julkaisut/perheet-keskioon-toimintasuositus-lasten-osallisuus/