Miten toteutuvat vammaisen / erityistä tukea tarvitsevan lapsen L a p s e n o i k e u d e t

14.11.2022

Päivitys uutiseen: Kyselyaika on päättynyt. Kyselyyn osallistumalla oli mahdollista tutustua vammaisen tai muutoin erityistä tukea tarvitsevan lapsen hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseen. Kyselytulokset valmistuvat kevään 2023 aikana. Kiitos kaikille vastanneille!