Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry hakee toiminnanjohtajan sijaista

4.5.2021

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry on vammaisten lasten vanhempien perustama järjestö, joka kannustaa luovaan ajatteluun vammaisten lasten ja nuorten asioissa edistämällä tiedonvälitystä, avointa keskustelua ja ideoiden ja ilon jakamista. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa STEA:n Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu 

Jaatisen päivittäisen työn johtaminen, kuuden hengen työyhteisön esihenkilönä toiminen, talouden suunnittelu ja hallinnointi, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, toiminnan tulosten seuranta ja mahdolliset kehittämishankkeet. Toiminnanjohtaja työskentelee yhdistyksen luottamusjohdon kanssa. Toiminnanjohtaja seuraa vammaisten lasten ja nuorten perheiden tilannetta ja yhteiskunnan muutosta perheiden näkökulmasta. Toiminnanjohtaja ylläpitää suhteita yhteistyökumppaneihin, tekee vaikuttamistyötä ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun eri foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa.

Toivomme, että sinulla on:

- tietoa vammaisten lasten ja nuorten perheiden elämästä tämän päivän Suomessa

- kiinnostus ja halu toimia juuri vammaisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa

- valmiudet olla vastuussa vammaisten lasten, nuorten ja perheiden toiminnan järjestämisestä

- matala kynnys osallistua toiminnan käytännön toteutukseen

- osaamista järjestön talouden pyörittämisestä

- kokemusta avustusten hakemisesta ja raportoinnista (erityisesti kokemus STEA-avustuksista katsotaan eduksi)

- kokemusta vaikuttamistyöstä

- valmius olla henkilöstön tukena ja käytettävissä

- hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

- halua oppia ja kehittyä

Tehtävä on määräaikainen, kokopäiväinen toimivapaan sijaisuus ajalle 1.10.2021 – 30.4.2023. Ilta- ja viikonlopputöitä ajoittain. Toiminnanjohtajan sijaisen palkkaus on välillä 3243-3709€/kk osaamisen ja kokemuksen mukaan. Jaatisen toimitila vammaisperheiden monitoimikeskus Maja sijaitsee Helsingin Malminkartanossa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 25.5.2021 mennessä 

osoitteeseen miina.weckroth(at)jaatinen.info

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Miina Weckroth ensisijaisesti sähköpostitse miina.weckroth(at)jaatinen.info. Tiedustelut puhelimitse ma-to klo 9-10, puh 041-5383032.

Lisätietoa Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:stä www.jaatinen.info