Suositus ensitiedon antamiseen tulossa!

11.2.2022

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim laatii Hyvä käytäntö –suosituksen ensitiedon antamiseen kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta (11.2.2022; linkki).

Ensitietoverkosto, johon kuuluu useita järjestö- ja muita tahoja, pitää suosituksen laatimista erittäin tärkeänä. Kun omaa suositusta ei aiemmin ole ollut, usean järjestö- ja muun tahon muodostama Ensitietoverkosto käänsi irlantilaisen ensitietosuosituksen suomeksi. Verkostosta ja irlantilaisesta suosituksesta lisää sivulla https://www.jaatinen.info/tieto-tuki-vaikuttaminen/vaikuttamistyo/ensitieto/ 

Ensitieto on tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden. Ensitiedon laatu vaikuttaa koko perheen loppuelämään.