Palvelusuunnitelman laatukriteerit on julkaistu

3.11.2021

Palvelusuunnitelma kokoaa lapsen ja perheen kaikki palvelut. Se sisältää lapsen kasvatusta, ohjausta, opetusta ja kuntoutusta tukevat suunnitelmat ja niiden lisäksi suunnitelman muista lapsen ja perheen palveluista. 

Palvelusuunnitelman (tai asiakassuunnitelman) kokoaminen on sosiaalihuollon vastuulla. Laatiminen tapahtuu yhdessä lapsen ja perheen kanssa ja monialaisessa yhteistyössä muiden lapselle ja perheelle palveluja järjestävien tahojen kanssa.

Palvelusuunnitelman laatukriteerit on nyt julkaistu. Laatukriteereissä esitetään yhteensä 26 laatutekijää. 
Palvelusuunnitelman laatukriteerit | Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (jaatistietopankki.fi)

Lisäksi on julkaistu Minua kuullaan -repun sivu ”Palvelut erityislapsiperheen tukena”, johon on koottu perheiden kehittämisehdotuksia palvelujen järjestämisestä.  
Palvelut erityislapsiperheen tukena | Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (jaatistietopankki.fi)