Opinnäytetyö: Perheiden kokemuksia vaikeasti vammaisten lasten oikeuksien toteutumisesta

12.12.2022

Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -opiskelija Nashwa Khatirin opinnäytetyö ”Perheiden kokemuksia vaikeasti vammaisten lasten oikeuksien toteutumisesta”  -opinnäytetyö on julkaistu ja löytyy linkistä: https://www.theseus.fi/handle/10024/784683. Nashwa Khatiri teki opinnäytetyönsä yhteistyössä Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n Täyttä elämää -hankkeen kanssa. Khatiri haastatteli viittä vanhempaa aiheenaan miten vanhemmat kokevat vaikeasti vammaisen lapsensa hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutuvan. Haastatteluissa nousi esille mm. kuinka palveluiden – kuten apuvälineiden, henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden – saatavuus vaikuttaa suuresti lasten oikeuksien toteutumiseen. Palvelujen järjestymisen eteen vanhemmilta vaaditaan paljon työtä.

Tästä linkistä voit 18.12. saakka tutkia oman erityistä tukea tarvitsevan lapsesi hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista: https://link.webropol.com/s/erityislapsen-lapsenoikeudet