Miksi meillä ei ole varaa leikata vammaisilta ihmisiltä -webinaarin antia

15.9.2020

Eduskunnan Vammaisasianyhteistyöryhmän (Vamyt) ja kehitysvamma-alan järjestöjen avoimessa webinaarissa 15.9. keskusteltiin siitä, miksi meillä ei ole varaa leikata vammaisilta ihmisiltä.

Puheenvuoroja käyttivät mm. kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Noora Koponen sekä Susanna Hintsala Kehitysvammaliitosta, Päivi Nurmi-Koikkalainen THL:stä ja Risto Burman Tukiliitosta.

Seminaarin aluksi Minua kuullaan -hankkeen suunnittelija Sanna Tuisku-Lehto piti puheenvuoron ja esitti videon, jossa säilöi mansikoita yhdessä poikansa kanssa. Video osoitti, kuinka paljon tukea, apua ja voimavaroja vammaisen lapsen osallistuminen voi vaatia. Jokainen kuitenkin pystyy tekemään asioita ja kehitystä tapahtuu, kun siihen saa riittävän tuen.

Seminaarissa todettiin, että YK:n yleissopimus ja YK:n vammaissopimus sekä Suomen perustuslaki velvoittavat ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Ihmisoikeuksien tulee olla pohjana yhteiskunnalliselle päätöksenteolle. Normit, resurssit ja käytäntö ratkaisevat, miten oikeudet toteutuvat.

Vammaisilta ihmisiltä ei voi leikata toivoen, että samalla ei leikattaisi perus- ja ihmisoikeuksista. Tämä rikkoisi yhdenvertaisuutta, josta olemme vieläkin kaukana.

Laissa määriteltävät subjektiiviset oikeudet eivät saa joutua säästöjen kohteeksi. Vaikeimmin kehitysvammaisten palvelut, kuten henkilökohtainen apu on turvattava. Vammaispalvelulain nykyinen voimavararajaus ei edistä yhdenvertaisuutta. Lakiuudistuksessa on varmistettava, ettei aseteta säästötavoitteita.

Palvelut on järjestettävä yksilöllisesti. Jos palveluita leikataan, avun ja tuen sekä terveydenhoitopalveluiden tarve kasvaa. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on pidettävä mukana talouskeskustelussa.

Seminaarissa todettiin, että vammaispalvelujen tulevaisuudesta tarvitaan yhteistä keskustelua ja kohtaamisia sekä ratkaisujen etsimistä yhteistyössä vammaisten henkilöiden, järjestöjen ja päättäjien kesken.

”Vammaispalveluista leikkaaminen olisi lyhytnäköistä. Juuri nyt palvelujen tulisi ketterästi joustaa ja toimia ennaltaehkäisevästi vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvää arkea tukien. Vaarana on, että eri paikoissa tehdyt säästöt kohdistuvat ja kertautuvat samoihin perheisiin. Tilanteessa, jossa jo pandemian aiheuttama hyvinvointivelka ja mahdolliset toimeentulo-ongelmat kuormittavat, on syrjäytymisuhka todellinen ja yhdenvertaisuus vaarassa, jos vielä leikkaukset palveluihin toteutuvat”, toteaa Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n toiminnanjohtaja Satu Mustonen.