Jaatisen kyselystä paljon hyviä ideoita toimintaan - arvoista tärkeimpänä voimavaralähtöisyys

5.4.2022

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry toteutti helmi- ja maaliskuussa kyselyn yhdistyksen jäsenille ja Jaatisen toimintaan osallistuville. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä Jaatisen toiminnan merkityksestä, arvopohjasta sekä toiveista yhdistyksen toimintaa kohtaan. Kyselyyn vastasi 122 henkilöä, joista valtaosa, 88 % oli vammaisten lasten vanhempia tai läheisiä ja 89 % vastaajista oli yhdistyksen jäseniä.

Jaatisen arvoista 85 % vastaajista koki tärkeäksi voimavaralähtöisyyden, 83 % ilon ja 82 % ihmisoikeusperustaisuuden. 64 % vastaajista kertoi, että Jaatisen toiminnassa on tärkeintä vertaistoiminta sekä tiedon saanti vammaisten lasten ja perheiden asioista.  Kysyttäessä, mitä Jaatisen toiminta on antanut vastaajalle tai hänen perheelleen, 75 % vastaajista kertoi saaneensa vertaistukea sekä iloa ja elämyksiä ja 73 % vastaajista kertoi saaneensa tietoa vammaisuuteen tai palveluihin liittyvistä asioista. 55 % vastaajista kertoi saaneensa vapaa-ajan viettomahdollisuuksia ja 47 % perheen käyttöön sopivat tilat. Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisista 77 % kertoi saaneensa Jaatisen toiminnan kautta tietoa vammaisuuteen tai palveluihin liittyvistä asioista ja 64 % käyttöön sopivat tilat. 

Kyselyn vastaajat kertoivat runsaasti erilaisia toiveita ja ideoita toiminnasta eri kohderyhmille, kuten lapset, nuoret, isovanhemmat, äidit ja isät. Nykyistä toimintaa pidettiin hyvänä ja sille toivottiin jatkoa; toiveita esitettiin muun muassa leffailtojen, tapahtumien, leikki-iltojen, harrastustoiminnan ja virkistäytymisen järjestämisestä sekä vaikuttamistoiminnan toteuttamisesta.

Vastaajilla oli mielessään useita epäkohtia, joihin Jaatisen toivottiin vaikuttavan. Esimerkiksi tilapäishoidon järjestämiseen, vammaisten ihmisoikeuksiin sekä maahanmuuttajataustaisten perheiden aktivointia vertaistuen, kuntoutuksen ja toimintojen kehittelyn pariin toivottiin vaikuttamistyötä. 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että suurin kehittämiskohta Jaatisen toiminnassa on tunnettavuus ja näkyvyys.

Vastaajista 63 % oli kiinnostunut osallistumaan verkossa järjestettävään toimintaan. 70 % koki, että verkossa järjestettävässä toiminnassa tärkeintä on vertaistuki. 75 % toivoi verkkotoiminnan sisällöiksi luentoja ja koulutuksia ja 62 % vertaiskohtaamisia.

Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Arvoimme kyselyyn vastanneiden kesken kolme Fazerin tuotepakettia, jotka on postitettu voittajille. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Jaatisen toiminnan suunnittelussa ja osana strategiatyötä, jossa valmistellaan yhdistyksen strategiaa vuosille 2022-2025.