Jaatinen tekee yhteistyötä Suomen Lähetysseuran vammaishankkeessa Myanmarissa

24.4.2024

Jaatisen toiminnanjohtajan sijaisena 2022–2023 toiminut Päivi Lilja kertoo kuulumisia uudesta työstään Suomen Lähetysseuran vammaisten oikeuksien asiantuntijana. Päivi asuu perheineen Bangkokissa, Thaimaassa

Tervehdys Jaatisen väki!

Olen nyt reilun vuoden ollut uudessa työssäni ja pian tulee vuosi täyteen siitäkin, kun muutimme perheeni kanssa Bangkokiin. Muutos on ollut suuri, kun lähestulkoon kaikki tuttu vaihtui tuntemattomaan. Arkea on pitänyt opetalla uudelleen. Nyt vuoden jälkeen voi vihdoin sanoa, että arki suurkaupungissa on asettunut aloilleen.

Samalla, kun olen tutustunut thaimaalaiseen kulttuuriin, olen perehtynyt Thaimaan naapurivaltion Myanmarin historiaan ja sen monimutkaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Helmikuussa 2021 sotilasjuntta kaappasi vallan, ja sen jälkeen ihmisten arki on ollut hyvin turvatonta aiheuttaen mm. maansisäistä pakolaisuutta. Epävakaa tilanne vaikuttaa Lähetysseuran kumppaneiden työhön monin tavoin. Uusi lainsäädäntö on vaikeuttanut kansalaisjärjestöjen toimintaa. Liikkuminen alueelta toiselle on haastavaa tai jopa mahdotonta. Tuntikausia kestävät sähkökatkot ovat arkipäivää.

Vammaisten lasten kouluun pääsyä parannetaan

Myanmarin koulutusjärjestelmä on puutteellinen ja heikko. Siksi vuonna 2022 Lähetysseura on alkanut tukea vammaisten henkilöiden koulutusta Chinin osavaltiossa yhteistyössä Eden-keskuksen kanssa. Eden-keskus on yli 20 vuotta toiminut vammaisjärjestö, joka tukee vammaisia lapsia, heidän perheitään ja rakentaa yhtenäistä yhteiskuntaa, jossa vammaiset ovat osallisena.

Eden-keskus kouluttaa opettajia tunnistamaan, kohtaamaan ja opettamaan eri ikäisiä vammaisia henkilöitä. Lisäksi he parantavat koulujen esteettömyyttä ja antavat asennekasvatusta. Työ on ollut tuloksekasta. Vammaisten lasten ja nuorten kouluun pääsy ja oppiminen helpottui Chinin osavaltiossa vuonna 2023. Alueen 29 koulussa tehtiin esteettömyyskartoitus ja kahdeksaan kouluun tehtiin kulkemista helpottavia rakennustöitä. Yli 100 vammaista lasta kävi koulua ja yli 50 aikuista vammaista sai lukutaidon koulutusta tai ammatillista koulutusta.

Myanmarissa opettajien ammattitaito opettaa vammaisia oppilaita on puutteellista. Siksi opetuksen laatua vahvistettiin kehittämällä opettajakoulutuksen sisältöjä ja lisäämällä opettajien koulutusta. Opettajien osaaminen vammaisten lasten opetuksessa vahvistui, kun 35 opettajaa kävi perustason erityisopetuskoulutuksen ja 25 opettajaa jatkokoulutuksen. Opettajille on ollut tarjolla vain vähän erityisopetuksen koulutusmateriaaleja ja siksi niitä kehitettiin ja jaettiin 250 opettajalle vuoden aikana. Myös opettajien verkostoitumista tuettiin, jotta he saisivat ammatillista tukea toisiltaan.

Vammaisten lasten perheitä tuetaan

Eden-keskuksen toiminnassa on paljon yhteneväisyyksiä Jaatisen kanssa. Eikö heidän visionsa ’Onnellinen vammaisten lasten perhe’ kuulostakin kovin tutulta? Minulla on ollut ilo jakaa Jaatisen toimintamallia ja esimerkiksi Hyvän elämän kortit -työkalua Eden-keskuksen henkilökunnalle. Kulttuurierotkin huomioiden, Eden-keskus voi hyödyntää Jaatisen laadukkaasti toteutettuja malleja ja työkaluja omassa kehittämistyössään.

Muutokseen kohti vammaisten lasten oikeuksien toteutumista tarvitaan usein koko yhteisö. Siksi on ollut tärkeää, että kouluissa ja kylissä on järjestetty koulutuksia, joissa on lisätty yli 200 lapsen, nuoren ja aikuisen tietoisuutta vammaisten ihmisten oikeuksista.

Iloitsen siitä, että olemme Eden-keskuksen kanssa saaneet luotua selkeän tavan tehdä yhteistyötä. Autan heitä kehittämään opettajille suunnattuja vammaisinkluusio-koulutuksia ja koulutan keskuksen henkilökuntaa heidän valitsemistaan teemoista. Maan turvallisuustilanteen takia olen päässyt käymään Myanmarissa toistaiseksi vain kesäkuussa 2023. Nyt monen kuukauden suunnittelutyön jälkeen vaikuttaa siltä, että pääsen tekemään toisen työmatkan toukokuussa.

Erilaisten kriisien ja katastrofien keskellä juuri vammaiset ovat usein heikoimmassa asemassa. Saan usein kumppanilta palautetta, kuinka kiitollisia myanmarilaiset ovat siitä, että olemme heidän kanssaan emmekä jätä heitä yksin tässä Myanmarin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Koen työni todella merkitykselliseksi ja iloitsen siitäkin, että yhteistyö Jaatisen kanssa jatkuu.


Päivi Lilja Kuvaaja: Paula Harju
Kuva: Lähetysseura