Ihmisoikeudet erityislapsiperheen tukena

28.6.2021

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä. 

Koska lapsen erityisen tuen tarve vaikuttaa koko perheen elämään, tulee kiinnittää huomiota koko perheen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Suomen valtio on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen toteuttamiseen. 

Päättäjät, ammattihenkilöt, vanhemmat, läheiset ja kaikki toimijat tarvitsevat tietoa ihmisoikeuksista ja niiden edistämisestä käytännön tasolla. 

Ihmisoikeuksista Minua kuullaan -repussa

Minua kuullaan -repun ihmisoikeuksia koskeville sivuille on koottu tietoa ja linkkejä, joiden toivomme innostavan sinua eteenpäin ihmisoikeuksien parissa.

Lue lisää Minua kuullaan -repun ihmisoikeustaskusta ja anna palautetta:

Ihmisoikeudet | Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (jaatistietopankki.fi)