Hyvä teko nro 4: Ystävää etsimässä

16.8.2022

Enya


Ystävä voi löytyä mistä vain


Kirjoittaja: Kerttu Lilja 15v, Jaatisen kesätyöntekijä


Ihmissuhteet ovat tärkeä osa jokaisen elämää. Selvitysten mukaan yksinäisyys koskettaa etenkin vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Keinoja ystävien etsimiseen onneksi on.

Facebookista voi etsiä uusia ystäviä. Näin teki 9-vuotiaan Enyan perhe viime keväänä. Enyan vanhemmat ottivat Jaatiseen yhteyttä ja hänen kaveri-ilmoituksensa julkaistiin Jaatisen Facebook-sivulla. Enyalle haluttiin löytää sydänystävä. Etsinnän tarkoituksena oli saada Enyalle omia arjen leikkikavereita. Tapasimme Enyan puoli vuotta myöhemmin kysyäksemme, että löytyikö sydänystävää.

    Enya on avoin, iloinen ja leikkisä. Hän on moneen tekemiseen mukautuvainen ja  rakastaa Frozenia. Enya on mukana perheensä arjessa. Hän viettää paljon aikaa sisarustensa kanssa ja erityisesti hän leikkii pikkuveljensä kanssa. Enyan on helppo ottaa kontaktia ihmisiin ja hän löytää ystäviä joka tilanteessa. Enya on valloittava ja hänestä on helppo pitää. Koulussa vanhemmat 4-6-luokkalaiset odottavat koulun portilla Enyaa ja usein kilpailevat siitä, kuka saa häneltä halin. Facebook-ilmoitukseen yhteydenottoja tuli varsin paljon ja kaveritapaamisia on ollut. Sydänystävä on kuitenkin vielä löytymättä. Enya puhuu enimmäkseen ruotsia, joten sekin hankaloittaa arjen ystävän löytämistä.

                Kun Enyalta kysyttiin, minkälainen on hyvä ystävä, hän vastasi, että sellainen, joka on kiltti ja jonka kanssa on kiva nauraa yhdessä. Ja tietysti sellainen, joka tykkää Frozenista. Itse hän sanoo olevansa kiltti ystävä ja pitävänsä monenlaisesta touhuamisesta. Ystävien kanssa Enya tykkää leikkiä kotia, roolileikkejä ja prinsessaleikkejä. Hän pitää trampoliinilla hyppelystä, futiksesta sekä tanssista ja musiikista. Myös halaaminen on mukavaa.

                Enyan vanhemmat kertoivat, että ystävien löytäminen jää usein kiinni vanhempien aktiivisuudesta. Se on haastavaa, sillä arki saattaa olla usein väsyttävää ja energiaa ei ole ylimääräistä. Enyan vanhemmat antoivat ystävien etsimiseen vinkiksi osallistumisen erilaisiin tapahtumiin ja kerhoihin. Lisäksi he suosittelivat kutsumaan luokkakavereita esimerkiksi synttäreille. Enyan vanhemmat toivoivat ja ideoivat, että voisi olla nettisivu tai sovellus, johon kavereita etsivät lapsiperheet voisivat laittaa yhteystietojaan, jotta heihin olisi mahdollista ottaa yhteyttä ja löytää lähellä olevia ystäviä. Ilman Facebookia tai muuta sosiaalista mediaa on varsin vaikeaa löytää arjen kiireiden keskellä samanhenkistä väkeä ja potentiaalisia ystäviä. On tärkeää tarttua jokaiseen tilaisuuteen.

Yksinäisyys voi olla vaikeaa, sillä ystävät voivat muodostaa suuren tukiverkoston. Alueellisesta vuonna 2013–2014 toteutetusta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta käy ilmi, että yksinäisyyden kokemuksia oli lähes joka kymmenennellä suomalaisella (Eskola, 2022). Tutkimuksia vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyydestä on hankala löytää, mutta jotkut tulokset kuitenkin osoittavat, että he olisivat muuta väestöä yksinäisempiä. Tästä yksi esimerkki on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 tehty selvitys, josta ilmenee, että yli kaksikymmentä prosenttia vammaispalveluita käyttävistä koki itsensä yksinäiseksi. Muihin verrattuina yksinäisyyden kokemuksen luku on yhdeksän prosenttia. Tämän jutun yhteyteen on koottu 10 vinkkiä ystävien etsimiseen.


10 vinkkiä ystävien etsimiseen linkit:

  1. Kerhot: https://www.jaatinen.info/tapahtumat-kerhot/kerhot/
  2. Yhdenvertainen kaveritoiminta: https://www.tukiliitto.fi/toiminta/yhdenvertainen-kaveritoiminta/
  3. Kirjekaveri: https://verneri.net/selko/kirjeenvaihto/
  4. Kaikkien lasten synttärit: https://www.jaatinen.info/tieto-tuki-vaikuttaminen/kaikkien-lasten-synttarit/
  5. Oo mun kaa-kerho: https://www.silmatera.fi/tapahtuma/oo-mun-kaa-kerhot-syksy-2022/
  6. Teiniklubi: https://www.kvtuki57.fi/sinulle/ystavatupatoiminta/teiniklubi
  7. Kaveritoiminta: https://www.kvtuki57.fi/sinulle/kaveritoiminta
  8. Jaatisen tapahtumat: https://www.jaatinen.info/tapahtumat-kerhot/tapahtumat/


Lähteet: 

Eskola, M. (2022). Tukihenkilöt kehitysvammaisten nuorten sosiaalisten suhteiden mahdollistajana. Opinnäytetyö, yhteisöpedagogi AMK. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/751312/Opinn%c3%a4ytety%c3%b6%20Mari%20Eskola.pdf?sequence=2&isAllowed=

Teittinen, A., Vesala, H. 2015. Vammaispalveluita tarvinneiden taloudellinen tilanne ja osallistuminen. Murto, J., Pentala, O., Helakorpi, S., Kaikkonen, R.(toim.) Yksinäisyys ja osallistuminen ATH- tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127100/URN_ISBN_978-952-302-547-9.pdf?sequence=