Hoidonrajaukset aiheuttavat huolta myös koronan aikana

3.4.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa yhdenvertaisuudesta tehohoidossa 


Hoidonrajaukset ovat aiheuttaneet huolta vammaisissa henkilöissä ja heidän läheisissään koronaviruksen aikana. Vammaisjärjestöt ovat saaneet tietoa, että joillakin paikkakunnilla on jo etukäteen rajattu ja linjattu vammaisten ihmisten pääsyä sairaala- tai tehohoitoon heidän sairastuessaan koronavirukseen. Mikäli rajaukset toteutuvat, ne loukkaavat vakavasti vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Vammaisuus ei vaikuta koronaviruksesta toipumiseen, jos tarvittavaa hoitoa on saatavilla.


Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Hoidonrajaukset ovat herättäneet huolta aiemminkin. Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry teki jo vuonna 2007 eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) johtajaylilääkäriin ohjeesta, joka yhdistyksen mielestä rajoitti vammaisten lasten oikeutta hoitoon HYKS Lasten ja nuorten sairaalassa.

Tavallista elämäänsä eläville vammaisille lapsille oli tehty DNR-päätöksiä vastoin vanhempien tahtoa. Lisäksi lapsia oli rajattu "elämää ylläpitävien hoitojen" ulkopuolelle. Vammaisten lasten diskriminaatio sairaanhoidossa on kantelun mukaan todellisuutta. Tästä kertoo johtajaylilääkärin ohje, jossa opastetaan, että "Esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaiset eivät yleensä kuulu tehohoidon piiriin".

Eduskunnan oikeusasiamies antoi HUS:lle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Lue lisää:

https://www.jaatinen.info/tieto-tuki-vaikuttaminen/vaikuttamistyo/lausunnot/hoidon-rajaaminen/


Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 3.4.2020

Tuoreessa 3.4.2020 julkaistussa tiedotteessaan sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että myös poikkeusoloissa kuntien on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Tämä koskee yhdenvertaisesti kaikkia ihmisryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä. Sama yhdenvertaisuus koskee myös tehohoitoa.

Lue STM:n tiedote:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhdenvertaisuus-toteutuu-koronavirustilanteessa-jokainen-saa-tarvitsemansa-avun-ja-hoidon


Vammaisfoorumin lausunto

Koronakevään 2020 aikana Vammaisfoorumi ry on kerännyt jäsenjärjestöiltään keskeisimpiä epäkohtia, ongelmia ja huolenaiheita liittyen koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen. Vammaisfoorumi on noin 30 vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jossa Vammaisperheyhdistys Jaatinenkin aktiivisesti toimii.

Liitteenä Vammaisfoorumin lausunto.