Euroopan komissio ehdottaa kaikille EU-maille eurooppalaista vammaiskorttia

4.3.2021

3.3.2021 Euroopan komissio julkisti vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan strategian vuosille 2021–2030. Uudella strategialla halutaan varmistaa vammaisten täysipainoinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Strategian keskeiset aloitteet liittyvät kolmeen aiheeseen: EU:n kansalaisten oikeuksiin, itsenäiseen asumiseen ja itsemääräämisoikeuteen sekä syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin.

Komissio ehdottaa vuoden 2023 loppuun mennessä kaikille EU-maille eurooppalaista vammaiskorttia, jolla helpotetaan vammaisaseman tunnustamista jäsenmaissa ja vammaisten vapaata liikkuvuutta.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry on edistänyt vammaiskorttia jo vuodesta 2006. Jaatinen edusti Suomea Euroopan komission vammaiskorttityöryhmässä, joka aloitti toimintansa vuonna 2013.

Suomessa vammaiskorttia on voinut hakea 4.6.2018 lähtien.

Lue lisää vammaiskortista ja sen hakemisesta: https://www.jaatistietopankki.fi/vapaa-aika…/vammaiskortti/

Lue lisää Euroopan komission vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta strategiasta:

https://ec.europa.eu/finla…/news/union-of-equality_210303_fi