#EIVoimavararajausta - mitä se tarkoittaa?

24.5.2019

Viisi vammaisjärjestöä, mukaan lukien Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, vaatii, että vammaispalvelulain henkilökohtaista apua koskevasta säännöksestä on poistettava voimavaraedellytys.

Mitä voimavararajaus tarkoittaisi?

Hallitus on valmistelemassa uutta vammaispalvelulakia. Siihen on tuotu lisäys, joka tunnetaan voimavaraedellytyksenä. Sen mukaan vammaisella henkilöllä pitäisi olla itsellään voimavaroja määritellä millaista apua hän tarvitsee ja miten se toteutetaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki ne vammaiset henkilöt, jotka eivät itse osaa kertoa millaista apua tarvitsevat, eivät olisi oikeutettuja henkilökohtaiseen apuun.


Henkilökohtainen apu on myös vammaisille lapsille, kehitysvammaisille ja autistisille ihmisille erittäin tärkeä palvelu, joka mahdollistaa heidän osallisuuttaan ja omannäköistä elämää kotona, kodin ulkopuolella kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Voimavaraedellytys poistaisi heidän mahdollisuutta saada henkilökohtaista apua entisestään.

Voimavaraedellytyksen säilyttäminen laissa on syrjivä. Voimavararajaus jättää henkilökohtaisen avun ulkopuolelle vain niitä henkilöitä, joilla on kognitiivisia ongelmia. Kaikilla vammaisilla henkilöillä tulee olla oikeus elää omannäköistä elämää henkilökohtaisen avun turvin.

Useat eri vammaisjärjestöt ovat kirjoittaneet lausunnon, jossa he vaativat voimavararajauksen poistamista ja pyrkivät muun muassa näin vaikuttamaan uuden vammaispalvelulain sisältöön.

Lue koko kannanotto tästä linkistä.