Vammaiskortti

Vammaiskorttia on voinut hakea 4.6.2018 lähtien. Kortin hakemisen yhteydessä peritään 10 euron maksu. Kaikki kokeilujakson (2018-2020) aikana haetut kortit ovat voimassa vuoteen 2028. 

Vammaiskortista facebookissa
Vammaiskortin kotisivut www.vammaiskortti.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Vammaiskortin saamisen edellytykset on määritelty kolmen vuoden kokeilujakson ajaksi

EU:n Vammaiskorttia voivat hakea ensimmäisen kolmen vuoden kokeilujakson aikana kaikki sellaiset henkilöt,
joilla on jokin olemassa oleva virallinen päätös liittyen erityiseen tuen tarpeeseen.
Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi:

 • Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16-vuotta täyttäneen vammaistuki
 • Eläkettä saavan hoitotuki
 • Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös
 • Puhevammaisen tulkkauspäätös
 • Omaishoitosopimus
 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
 • Päätös saattajapalvelusta
 • Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös
 • Henkilökohtaisen avun päätös.

Lista päätöksistä löytyy kokonaisuudessaan täältä

Lista päätöksistä pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kevään 2017 selvitystyöhön. EU:n Vammaiskortti - kuka voi saada sen? (Ahola, Mätäsaho, Nurmi-Koikkalainen, Tampere 2017) -selvityksessä esitettyjä kortin myöntämiskriteereitä kokeillaan ja kehitetään kortin toimeenpanon alkuvaiheessa kolmen vuoden kokeilujakson ajan. Selvitys ja kyselyn tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.vammaiskortti.fi

Eurooppalainen vammaiskortti (European Disability Card)

Euroopan komission aloitteesta useat Euroopan maat toimivat yhteistyössä perustaakseen yleiseurooppalaisen vammaiskortin. Kortin tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten matkustamista Euroopassa. Kortti on tarkoitettu käytettäväksi vapaa-ajan, kulttuurin, urheilun, julkisen liikenteen ja turismin alueilla. Sosiaalietuuksia korttiin ei liitetä. Eri maissa kortti tulee kulttuurieroista johtuen toimimaan hieman eri tavoin. Idea kuitenkin on se, että kussakin maassa kortti tarjoaa saman etuuden kaikille kortinhaltijoille riippumatta tämän kansallisuudesta. Yhteistyössä ovat tällä hetkellä mukana Belgia, Italia, Kypros, Malta, Viro, Suomi, Slovenia ja Romania. Muiden EU-maiden on mahdollista liittyä mukaan joukkoon myös myöhemmin.

EU-hankkeen vastuutahona Suomen päässä toimii Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Mukana yhteistyössä ovat

 • STM
 • Kela
 • Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
 • Aivoliitto ry
 • Invalidiliitto ry
 • Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri
 • Kuuloliitto ry
 • Kuurojen liitto ry
 • Kynnys ry Vammaisfoorumin kanssa.

Nykytilanne Euroopassa ja Suomessa

Monessa Euroopan maassa on käytössä kansallinen kortti, jonka avulla henkilö voi todentaa vammaisuutensa ja jolla kortin haltija saa erilaisia etuja matkustaessaan julkisilla liikennevälineillä tai vieraillessaan mm. kulttuurilaitoksissa. 

Suomessa valtakunnallinen, vammaisuuden todistava kortti on Suomessa on tällä hetkellä tarjolla vain näkövammaisille ja kuulonäkövammaisille. Näkövammaisten Keskusliiton näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50%. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella. Näkövammaiskortilla on mahdollista saada etuja ja alennuksia palvelun tarjoajasta riippuen. Esimerkiksi jotkut teatterit, museot, huvipuistot ja uimahallit myöntävät alennuksia näkövammaiselle kävijälle tai hänen saattajalleen. Lisäksi Suomen kuurosokeat ry:n jäsenillä on mahdollisuus saada yhdistyksen myöntämä kortti. Lisäksi käytössä on myös kirjava joukko erilaisia kortteja ja todistuksia avustajan tarpeesta eri paikkakunnilla, erilaisille vammaisryhmille ja erilaisiin tarkoituksiin. Moni palveluntarjoaja tarjoaa vammaisen henkilön avustajalle ilmaisen sisäänpääsyn, mutta käytännöt vaihtelevat ja tilanne on sekava. Joissakin paikoissa vammaisuus todennetaan pyörätuolin tai näkövammaiskortin avulla, näiden puuttuessa vammaisuus todennetaan selityksillä. Jotkut tahot vaativat esitettäväksi lääkärintodistusta. 

Suomalainen työryhmä halusi Internet-kyselyn avulla selvittää, onko suomalaisilla tarvetta vammaisuuden todistavalle kortille. Kysely toteutettiin marraskuussa 2013, vastauksia saatiin 652 kappaletta. Tulosten mukaan 95% (n=620) vastaajista koki, että kortille on tarvetta. 

Vammaiskortti Suomeen yhteistyössä EU:n kanssa

EU:n työryhmä (Project Working Group; PWG) on perustettu EU:n Disability High Level Groupin (DHLG) aloitteesta. Työryhmässä on edustus jokaisesta EU-maasta, joka haluaa liittyä mukaan projektiin, Euroopan Vammaisfoorumista (EDF) ja Euroopan komissiosta. Ryhmää organisoi Euroopan komissio. Suomea PWG:ssa on edustanut Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. EU-hankkeen käynnistymisen myötä edustus siirtyy Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle.

Lisätietoja: 

Miina Weckroth
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

email: miina.weckroth(at) jaatinen.info

puh: 041 5383032

www.jaatinen.infoEuropean Disability Forumin tiedote korttihankkeesta: 

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=34320