Vihreät

"Haluamme rakentaa Euroopan, joka taistelee kaikkinaista syrjintää vastaan ja pitää tinkimättä kiinni jokaisen ihmisen yhdenvertaisuudesta ja luovuttamattomasta ihmisarvosta.

Vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaiseen, itsenäiseen elämään ei toteudu kuten pitäisi. Toimivien, riittävästi resurssoitujen, yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavien vammaispalvelujen tulee yhdessä esteettömyyden ja syrjimättömyyden kanssa olla perusta vammaisten ihmisten yhdenvertaiselle osallisuudelle yhteiskuntaan.

Ottaisimme tämän periaatteen kaiken vammaisia koskevan poliittisen päätöksenteon kriteeriksi EU-lainsäädännössä. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpano koko unionissa edellyttää Euroopan parlamentilta jatkuvaa huomiota. Toimia tarvitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Esimerkiksi matka- ja asumispalveluissa tulee varmistaa koko EU:ssa vammaisten oikeus päättää omasta liikkumisestaan ja asumisjärjestelyistään. Digitaalisia sisämarkkinoita edistettäessä on digitaalisten palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus otettava kantavaksi periaatteeksi tärkeänä osana yleistä esteettömyyttä. Vammaisten ihmisten osallisuutta työelämään ja koulutukseen tulee vahvistaa. Sitoutuminen yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen on syytä asettaa EU-rahoituksen saamisen kriteereiksi."