Kristillisdemokraatit

"Kristillisdemokraateille on erittäin tärkeää ottaa vammaiset ihmiset mukaan kaikkeen päätöksentekoon. EU-vaaleissa haluamme muistuttaa siitä, että unionin on turvattava yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta. Vammaisten ihmisten osallisuutta on lisättävä koko unionissa. Vammaisia on kannustettava ehdokkaiksi eri päätöksentekoelimiin. Vammaisia on kuultava asiantuntijoina päätöksiä tehdessä. 

Vammaisilla henkilöillä on edelleen esteitä, joiden vuoksi perusoikeudet eivät aina toteudu. Esteettömät lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä vammaisille ihmisille. Tärkeitä oikeuksia ovat esteetön liikkuminen, itsenäinen päättäminen asumisesta sekä mahdollisuudet osallistua poliittiseen sekä kulttuuri- ja urheilutoimintaan. EU:n on pyrittävä poistamaan vammaisten henkilöiden esteitä, jotta he voisivat harjoittaa oikeuksiaan. Tässä tärkeänä koemme EU-tasolla siirtymisen laitoshoidosta yhteisöllisiin hoitomuotoihin.

Erityisenä panostuskohteena on omaishoitajien jaksaminen. Myös tietoisuutta laitoksissa asuvien vammaisten yksilöllisestä tilanteesta tulee lisätä. On panostettava urheilu ja vapaa-ajan, kulttuurin ja virkistystoiminnan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Rahapelipolitiikka on jatkossakin säilytettävä jäsenmaiden kansallisessa päätösvallassa, jotta sitä kautta turvataan osittain vammaisjärjestöjen rahoitus."