Kokoomus

Kokoomus lähetti linkin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspoliittiseen ohjelmaansa.

"Kokoomuksen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on ennen muuta yksilö, joka kykenee hyvään ja tahtoo tehdä oikein. Jokainen ihminen on yhtä arvokas riippumatta esimerkiksi synnynnäisistä ominaisuuksistaan."

Erityisesti vammaisia henkilöitä koskevat osiot ohjelmassa:

Vammaisten ja osatyökykyisten oikeudet

Vahvistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan esimerkiksi osa-aikatyön, kulttuurin ja muun virikkeellisen ja sosiaalisen toiminnan avulla.

Huolehditaan erityisesti julkisten paikkojen ja tilojen esteettömyydestä ja turvallisuudesta.